Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl

Rugăciunile începătoare, obligatorii :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi icoasele:

Condacul 1
Tată Ceresc, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase – Mântuitorul nostru, Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt – Lumina vieţii noastre, Preafântă Treime – Care ai făcut toate cele văzute şi nevăzute şi pe noi ne-ai binecuvântat cu multe daruri cereşti, ne închinăm Ţie. Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Icosul 1
Treime Preasfântă şi Multmilostivă luminează-ne cu Lumina Ta cea Sfântă! Deschide-ne inimile să creştem în ele sămânţa Iubirii Tale Sfinte, pe care ai sădit-o la naşterea noastră în această lume!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântat şi ne-ai dat viaţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfinţii Îngeri Pǎzitori!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri întru Domnul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate frumuseţile şi darurile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru iluminarea minţilor, inimilor şi sufletelor noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 2
Tată Ceresc, Putere Absolută şi Sfinţitoare, în faţa Căruia se închină toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, ne-ai făcut pe noi oamenii din Iubire şi Lumină Sfântă şi ne-ai dat liberul arbitru. Cu smerenie şi cu recunoştinţă Îţi dăruim iubirea şi mulţumirea noastră şi Îţi cântăm:Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 2
Doamne Tată Ceresc, ajută-ne să creştem în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru, să Te iubim cu foc nestins în inimile noastre şi cu genunchiul plecat să-Ţi mulţumim!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru casa noastră – Pământul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru lumina şi căldura Soarelui!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru somnul odihnitor noaptea!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru hrana cea spre fiinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru acoperişul de deasupra capului!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate simţurile noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 3
Cu ce cuvinte să-Ţi mulţumim Doamne pentru toate minunile care în fiecare clipă ne fac viaţa îmbelşugată şi frumoasă? Toate sunt de la Tine, Doamne! Suntem nevrednici, dar putem să-Ţi oferim în dar iubirea noastră necondiţionată şi să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 3
Tată Ceresc iartă-ne că greşim atât de des! Iartă-ne pentru toate cererile noastre nesfârşite! Iartă-ne că nu ştim să-Ţi mulţumim şi că suntem atât de puţin recunoscători, deşi suntem praful şi pulberea Pământului! Iartă-ne pentru orbirea şi împietrirea noastră în faţa infinitei Tale iubiri, bunătăţi, milostiviri şi răbdări!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne ierţi păcatele, oricât de grele ar fi ele!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Învăţătura Cerească pe care ne-o dai!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate comunicările Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne dai înţelepciune şi putere în credinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne aperi de cei vicleni şi răi!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 4
Preasfântul nostru Tată Ceresc ne iubeşte atât de mult că L-a trimis pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos – Mântuitorul,să se întrupeze din Sfânta Fecioară Maria prin lucrarea Tainică a Sfântului Duh, să pătimească pentru ridicarea noastră din păcat, să moarăşi să Învieze a treia zi, după Scripturi şi apoi să se Înalţe la Ceruri şi să stea de-a dreapta Sa, până la Judecata de Apoi. Cu recunoştinţă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 4
Domnul Iisus Hristos S-a născut din Iubirea Absolută a Tatǎlui Ceresc. El este Iubire Pură, Compasiune, Milostivire şi Răbdare şi iartă pe orice păcătos care cu adevărat se căieşte şi se roagă pentru iertare!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru Jertfa Ta de iubire pentru noi, păcătoşii!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru compasiunea Ta infinită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru milostivirea Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru răbdarea Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru blândeţea şi bunătatea Ta absolută!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru înţelegerea Ta faţă de neputinţele noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 5
Prin întruparea Sa, Domnul Iisus Hristos ne-a adus Sfânta Evanghelie. Ne-a arǎtat că El este Calea, Adevărulşi Viaţa. Urmând învăţătura Sa, iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine, fiind smeriţi şi plini de milostivire avem cheia către Sfânta Împărăţie şi către viaţa veşnică. Cu recunoştinţă, credinţă şi iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 5
Doamne Iisuse Hristoase i-ai îmbrăcat pe Sfinţii Apostoli cu Putere de Sus şi cu Lumină Sfântă. Îmbracă-ne şi pe noi, Doamne, în Lumina Preasfintei Treimi, dă-ne putere în credinţă, luminează-ne, iartă-ne păcatele şi ajută-ne să fim cu Tine acum şi după moarte.
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate Învăţăturile Tale Sfinte!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru împărtăşirea cu Sfântul Tău Trup şi Sânge!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate încercările şi greutăţile vieţii noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne chemi la rugăciune sfântă!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne vindeci de boli şi de patimi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne-ai dat Crucea Ta Sfântă ca armă asupra diavolilor!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 6
Doamne Iisuse, la Judecata de Apoi cercetează-ne pe noi cei de acum şi pe cei adormiţi de veacuri, după Marea Ta Milostivire şi nu după păcatele noastre! Ajută-ne Doamne în această viaţă, cu Sfinţii Tăi Îngeri de Lumină, să rămânem toţi pe Calea spre Sfânta Împărăţie a Ta! Alături de cei adormiţi Îţi vom cânta şi noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 6
Doamne Iisuse, Te rugăm scoate de la chinuri rudele, prietenii, cunoştinţele noastre şi pe toţi cei adormiţi de veacuri! Ajută-ne şi pe noi să nu cădem în ispită, să ajungem în Rai spre Slava Ta, spre mântuirea noastră şi bucuria Sfinţilor Îngeri Pǎzitori! Facă-se Voia Ta Doamne!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru că ne iubeşti atât de mult!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne ridici atunci când ne împiedicăm la greu!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că scoţi de la chinuri pe cei pentru care ne rugăm!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne mai rabzi, deşi suntem răi şi păcătoşi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne dai timp să adunăm bogăţii pentru sufletele noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toţi cei care ne îndreaptă spre Tine!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 7
Tată Ceresc Îţi mulţumim că la Sfântul Botez trimiţi Duhul Sfânt să sfinţească apele, să îmbrace oamenii în Hristos, să le dăruiască Înger Sfânt de Pază pe drumurile vieţii! Cu iubire sfântă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 7
Duhule Sfânt, Dătătorule de Viaţăvino şi Te sălăşlueşte întru noi! Luminează-ne Doamne, cu Lumina Ta cea Sfântă ca să nu greşim drumul şi călăuziţi de Tine să ajungem în Sfânta Împărăţie Cerească, unde Îngerii cântă:Osana!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Care pretutindeni eşti!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Vistier al bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că Te sălăşluieşti întru noi şi ne călăuzeşti cu Lumina Ta!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că pe toate le împlineşti!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 8
La Cincizecime Duhul Sfânt a coborât Harul Său peste Sfinţii Apostoli şi peste Preasfânta Maică a Domnului, iluminându-i. Aceştia au dus oamenilor Cuvântul Lui Dumnezeu şi au creat Sfânta Biserică Apostolică. A fost bucurie în Ceruri şi Îngerii au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 8
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Te rugăm coboară Harul Tău şi Lumina Ta cea Sfântă şi peste noi, păcătoşii robii Tăi! Imn de laudă şi de mulţumire Îţi aducem Ţie, Doamne!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru Lumina Ta cea Sfântă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru arta şi frumuseţea lucrărilor Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru diversitatea şi desăvârşirea creaţiei Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru imaginaţia Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru dărnicia Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 9
Spirit Sfânt şi Desăvârşit al Tatălui Ceresc, Putere Nelimitată, Împărate Ceresc Care pe toate le împlineşti, în faţa Ta ne închinăm cu smerenie şi cu credinţa că ne vei ajuta să nu greşim drumul spre Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Cu inimi curate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 9
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt iartă-ne pentru orice greşeală a noastră faţă de Tine şi întoarce-Ţi faţa spre noi! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu se roagăîncă! Ajută-ne să devenim smeriţi, milostivi, răbdători, ascultători, iubitori de oameni şi să Te iubim necondiţionat!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul Tău cel sfânt!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să părăsim voile noastre cele rele!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru minunile, bucuriile, fericirile şi darurile vieţii!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru prieteni şi pentru duşmani!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să învingem necazurile şi bolile!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 10
Domnul Iisus ne-a dăruit-O pe Maica Sa, să ne fie şi nouă Mamă bună şi iubitoare. Ea ridică rugăciunile noastre la Sfântul Tron Divin şi se roagă la Preasfânta Treime să ne ajute în toate cererile noastre cele îndreptăţite. Cu bucurie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 10
Dumnezeu ascultă rugăciunile Maicii Domnului, care este Împărăteasă în Cer şi pe Pământ şi-I îndeplineşte rugăminţile. Să-I mulţumim cu evlavie Mamei Sfinte pentru ajutorul Ei nepreţuit şi să-I înălţăm rugăciuni de mulţumire!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că Te rogi cu lacrimi pentru noi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să ne rugăm cu inima!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să mulţumim şi să ne smerim!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să fim buni şi milostivi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să-i ajutăm pe semenii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti pavăză împotriva celui viclean şi rău!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 11
Domnul Iisus ne învaţă să o iubim pe Sfânta Fecioară şi să-I cântăm imnuri Maicii Sale Sfinte, Care în genunchi se roagă necontenit ca Dumnezeu să mai lase timp oamenilor pentru îndreptarea păcatelor. Pentru aceasta cu iubire, cu recunoştinţă şi cu evlavie Îţi cântăm Doamne:Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 11
Preasfânta Maică a Domnului a dat puteri miraculoase multor Sfinte Icoane ale Sale, pentru ca toţi cei care cred şi se roagă cu inima, ţin post, fac fapte bune, să poată primi ajutor sfânt pentru ei şi pentru cei dragi lor.
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti întotdeauna alături de noi la greu!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i ajuţi pe cei dragi nouă să se întoarcă la credinţă!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i călăuzeşti pe copiii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru comunicările şi apariţiile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru Sfintele Tale Icoane făcătoare de minuni!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i luminezi pe cei vii şi pe cei adormiţi!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 12
Tatăl Ceresc ne-a făcut din Inima Sa mare şi plină de Iubire Sfântă! Ne-a trimis pe Fiul Său – Domnul Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt, pe Maica Domnului, Sfinte Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfinţi şi Sfinte, ca să nu rătăcim Calea vieţii veşnice, să primim Lumina Sfântă şi Cereasca Învăţătură, care să ne călăuzească spre casă, spre Sfânta Împărăţie. Recunoscători să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 12
Tată Ceresc, numai Iubirea Ta nelimitată ne poartă de grijă şi ne călăuzeşte în viaţă ca să nu greşim! Ajută-ne Doamne, să căştigăm viaţa veşnică alături de Domnul Iisus!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că Preasfânta Treime veghează necontenit asupra vieţii!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru ajutorul Domnului Iisus Hristos – Mântuitorul nostru!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Harul şi Darurile Sfântului Duh!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că împlineşti rugăminţile Maicii Sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Toţi Sfinţii şi pentru Sfinţii Îngeri de Lumină!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 13
Tată Ceresc, ne-ai zidit şi ne-ai dat toate cele bune şi de folos vieţii! Ne-ai dat învăţătura sfântă care ne arată calea spre Împărăţia şi viaţa Veşnică! Ne ajuţi când ne rugăm Ţie! Ne ierţi toate păcatele mărturisite cu umilinţă şi cu pocăinţă! Eşti Dumnezeul nostru Atoatefăcător, Multmilostiv, Multiubitor şi ne chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Pentru toate Îţi aducem în dar smerenia noastră, toate faptele noastre bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri şi slăvindu-Te cu recunoştinţă Îţi mulţumim pentru toate şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!(de 3 ori)

(apoi Icosul 1 şi Condacul 1)

Rugăciune
Tată Ceresc, primeşte această nevrednică rugăciune a noastră şi Te rugămiar tă- ne greşelile noastre făcute cu simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la naşterea noastră şi până în prezent! Ajută-ne Doamne să devenim mai smeriţi, mai răbdători şi din inimile noastre să se reverse iubirea pentru Tine! Ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile şi vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi! Doamne Îţi mulţumim pentru toate şi Voia Ta să fie în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine în Iubirea Ta Sfântă! Amin!

↓