Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

 Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan 

Data naşterii : 26.10.1954
E-mail: dumitru_meghesan@yahoo.com
Funcţia sau postul ocupat
2012 – Decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea – Responsabil de probleme culturale și științifice la Facultate
2008 – Secretar științific Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea – Slujirea Sfintelor Taine, Ierurgii și predică
2007 – Preot slujitor la Biserica cu Lună Oradea – Activitate bisericească
2005 – Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea – Activități educaționale la Facultatea de Teologie din Oradea
1997 – 2005 Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea – Activități educaționale la Facultatea de Teologie din Oradea
1996 – 2000 Secretar științific Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea – Activitate științifică și organizatorică la Facultatea de Teologie din Oradea
1992 – 1996 Șef de catedră la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea  –  Activitate științifică și organizatorică la Facultatea de Teologie din Oradea
1991 – 1997 Lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea – Activități educaționale la Facultatea de Teologie din Oradea
1991 – 2007 Preot slujitor la Biserica Izvorul Tămăduirii- Oradea – Activitate bisericească -Episcopia Ortodoxă din Oradea
1985 – 1991 Preot slujitor la Biserica. Oradea -Vii- CFR – Activitate bisericească – Episcopia Ortodoxă din Oradea
1984 – 1985 Arhivar la Episcopia Ortodoxă din Oradea – Activitate de cercetare în arhivă – Episcopia Ortodoxă din Oradea
Limba maternă – română
Limbi străine – Germană – f bine ; Franceză – bine

 

CV - Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Megheşan

 Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Megheşan 

Decanul Facultăţii de Teologie ortodoxă

Profesor la Teologie Fundamentală şi Dogmatică

Aria sa de competenţă este Teologia Fundamentală şi Dogmatică. Are o activitate didactică deosebită, fiind şi un coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare. A iniţiat şi conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale şi are o fructuoasă activitate publicistică şi editorială.
Este promotorul unei teologii cu vădite deschideri ecumenice, ştiinţifice şi literare, cu puternice accente patristice şi cultural-filosofice.

Studiile urmate:
1983- doctor în teologie la Facultatea de Teologie Veche Catolică din cadrul Universităţii din Berna – Elveţia. Tema tezei de doctorat este următoarea: Die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi fur das christliche Leben und den christlichen Dienst in einem eschatologischen Kontext. În 1997 a avut loc echivalarea titlului de doctor în teologie la Bucureşti cu specialitatea Teologie Fundamentală şi Dogmatică.
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ” Andrei Şaguna” din Sibiu (1979).

Activitatea ştiinţifică din străinătate

A participat cu numeroase prelegeri la conferinţe, congrese şi sesiuni inetrnaţionale la Halle, Regensburg, Munchen, Nurneberg, Neudetelshau din Gemania, apoi la Berna-Elveţia şi la Chicago U.S.A.

Bibliografia selectivă

 • Rugăciunea lui Iisus: mijloc terapeutic de purificare a minţii, Editura Universităţii din Oradea, 2010, 277 p.
 • Taina Cuvântului, Editura Universităţii din Oradea, 2008, 557 p.
 • Teologia Sfintelor Taine, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 408 p.
 • Creaţie şi transfigurare, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 182 p.
 • Spirit – psiche – soma în meloterapie, Oradea, 2004.
 • De la Ierusalim la Emaus. Dimensiunea euharistică a cunoaşterii, Editura Universităţii din Oradea, 2003, 274 p.
 • Înviere şi eshatologie, Ed. Aion, Oradea, 2003, 264 p.
 • Vecernia – nostalgia grădinii creaţie, Ed.Revista Familia, Oradea, 1997, 172 p.
 • Rugăciune şi umanism, Ed.Revista Familia, Oradea, 1996, 204 p.

A publicat şi un număr însemnat de studii şi articole de specialitate, dintre care amintim:

 • Jesus Christus – Sinn der Geschichte, în rev. Glaube un Denken. Die Bedeutung der Theologie fur die Gesellschaft, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.191-204.
 • Die Rumanische Orthodoxe Kirche und die Sekularisation, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.119-129.
 • Zu den okumenischen Beziehungen zwischen der Rumanischen und der Russischen Orthodoxen Kirche in der jungsten Zeit, în rev. Tausend Jahre Taufe Russlands. Russland in Europa. Beitrege zum interdisciplinaren und okumenischen Symposium in Halle (Saale), 13-16 aprilie 1988, pp. 655-674.
 • Jesus Christus-gaerungskraft zwischen WElgeschichte und Heilsgeschichte, în Orizonturi Teologice, nr.2, 2002, pp.48-61.
 • Teologia pâinii, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004, pp.5-38.
 • Învierea lui Hristos – învierea noastră, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.

                  
Educaţie şi formare
1980-1983 Facultatea de Teologie Veche Catolică Berna Elveția – Doctorat în Teologie
1975-1979 Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu – Licență Teologie
1969-1974 Seminarul Teologic din Caransebeș – Bacalaureat
1961-1969 Școala Generală din Halmășd – Școala primară și gimnazială

Competente şi abilităţi sociale
Munca cu oamenii și capacități de înțelegere în acest domeniu. Membru în International Association of Orthodox Dogmatik Theologions ( IAODT). Am avut multimple responsabilități în ce priveșete munca cu oamenii

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Abilităţi în management operaţional şi management universitar.
Capacitatea de a planifica şi de a acţiona strategic
Disponibilitate în asumarea responsabilităţilor
Capacitatea de implementare a deciziilor
Aptitudini de coordonare
Experienţa profesorală în leadership şi managementul proiectelor
Spirit de iniţiativă
Şeful catedrei de Teologie Ortodoxă din Oradea (1992-1996)
Secretar ştiinţific la aceiaşi Facultate 2008-2012)
Organizare de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale 2009,2010
Membru în comisii de licenţă şi susţinere de dizertaţii
Membru în comisiile de admitere pe facultate
Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Informaţii în ce priveşte trebuinţele personale legate de folosirea mijloacelor moderne de stocasre de informaţie şi redactare de texte

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului – Cunoştinţe de operare PC Office

Competenţe şi aptitudini artistice – Am preocupări intelectuale legate de filozofie, artă, poezie şi muzică clasică

Alte competenţe şi aptitudini – De mai mulţi ani mă preocupă probleme legate de Fizica cuantică pentru optimizarea studiului teologic
Legat de unele teme complementare dintre Fizica cuantică şi Teologie: Creaţia Universului, Aghiasma mare, Problema Logosului divin creator şi proniator.
                  

Lista de lucrări

I.Teza de doctorat: Die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi fur das christliche Leben und den christlichen Dienst in einem eschatologischen Kontext.

II.Publicatii:
      A) Cărţi publicate, îndrumare/culegeri publicate,
            01. Dogmă și rațiune vol.1 Edit. Universității din Oradea, 2011, 231 pag.
            02. Dogmă și viață, vol. 2, Edit. Universității din Oradea, 2011, 286 pag.
            03. Rugăciunea lui Iisus-mijloc terapeutic de purificare a minții, Editura Universității din Oradea
            04. Taina Cuvântului, Editua Universității din Oradea, 2008, 546 pg.
            05. Teologia Sfintelor Taine, Editua Universității din Oradea, 2005, 408 pg.
            06. Creație și transfigurare, Editua Universității din Oradea, 2005, 182 pg.
            07. Spirit- psiche- soma în meloterapie, Oradea, 2003, p.198 pg.
            08. De la Ierusalim la Emaus. Dimensiunea euharistică a cunoașterii, Editua Universității din Oradea, 2002, pg.
            09. Înviere și eshatologie, Editua Universității din Oradea, 2002, pg.264
            10. Vecernia-nostalgia grădinii creație, Editura Revistei Familia, Oradea, 1997, 172pg.
            11. Rugăciune și umanism, Editura Revistei Familia, Oradea, 1996, 204pg.
     B) capitole publicate în volume colective,
     C) capitole teoretice redactate,
     D) sisteme de laborator funcţionale, după caz, prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor didactice/profesionale

III.   Articole/studii publicate :
     A) în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanta ;
     B) indexate în baze de date internaţionale recunoscute (BDI).
     C) în alte reviste de specialitate de circulaţie internaţionale
            1.Die Gaben des Heiligen Geistes — Mittel zur geistlichen Verstärkung und Gemeinschaft der Glieder des heimlichen Leibes des Herrn, în Der Heilige Geist- unsere Heiligung / Sfâmtul Duh-Sfinţirea noastră. Ein evangelisch-orthodoxer Dialog, Schieler-Verlag, Sibiu/Bonn, 2012, p.43-86.
            2. Das Selbstmartyrium als Weise des Christseins ]n eienr saekularisierten Welt, în rev. Glaube un Denken, Regionale Aspekte der Globaliesierung Eine theologische Wuerdigung. Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2012, p.119-130.
            3. Schopfung- Harmonie der gottlichen Logoi, în Doing Theology in a Global Context. Edited by Craig L. Nessan and Thomas Kothmann, Asian Trading Corporation Bangalore, India, 2009, p.133-140.
            4. Jesus Christus- Sinn der Geschichte, în rev. Glaube un Denken. Die Bedeutung der Theologie fur die Gesellschaft, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.191-204.
            5. Die Rumanische Orthodoxe Kirche und die Sekularisation, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.119-129.
            6. Zu den okumenischen Beziehungen zwischen der Rumanischen und der Russischen Orthodoxen Kirche in der jungsten Zeit, în rev Tausend Jahre Taufe Russlands. Russland in Europa. Beitrege zum interdisciplinaren und okumenischen Symposium in Halle (Saale), 13-16 aprilie 1988, pp.655-674.
     D) în reviste din ţară recunoscute C.N.C.S.I.S.
            01. Simbolul Niceo-Constantinopolitan și implementarea lui în viața Bisericii, în rev. « Orizonturi Teologice » , nr. 4, 2010, p. 32-75.
Teologia luminii, I, în rev. “Orizonturi Teologice’’, nr.3, 2009, p.5-31.
            02. Teologia luminii, II, în rev.. ‘’Orizonturi Teologice’’, nr.4, 2009, p.5-15.
            03. Chipul lui Dumnezeu între dermatinoi necrotes și dermatinoi zois, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, nr.1, 2008, p.5-15.
            04. Creație și transfigurare, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, nr. 4, 2008, p.5-11.
            05. Reflexii origeniste privind eclesiologia, în ‘’Orizonturi Teologice’’, Oradea, 2007, nr. 1, p.5-15.
            06. Trei piedici existențiale ale omului modern, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, Nr. 1-2, Oradea, 2005, p. 19-43.
            07. Existența proniatoare a lui Dumnezeu în creație, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, nr. 3-4, 2005, p. 5-18.
            08. Sensul vieții creștine, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, Nr. 1-2, Oradea, 2005, p.5-18.
            09. Botezul Domnului, în Buletinuil informativ al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Giula, 2005, nr.1.
            10. Teologia pâinii, în rev. ‘’Orozonturi teologice’’, Oradea, 2004, nr.3-4, 34 p.
            11. Teologie și slujire la Sfinții Trei Ierarhi, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, Nr.2, 2002, p. 26-39
            12. Biserica păstrătoare și transmițătoare a Revelației divine, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, Nr.3, 2002, p.3-18.
            13. Blaise Pascal între genialitate și sfințenie, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, Nr.3, 2002, p.3-16.
            14. Die menschliche Existenz als bewuste Bewegung zwischen Geist-Materie- Geist, în Volumul Omagial la împlinirea a 10 ani de la înființarea Facultății de Teologie din Oradea, in «Orizonturi Teologice”, Oradea, 2001, pp.16-26.
            15. Mărturisirea de credință a Patriarhului Ecumenic Ghenadie II Scholaris, în rev. ‘’Orizonturi Teologice’’, Nr.1, 2002, p.31-44.
            16. Jesus Christus- Gaerungskraft zwischen Weltgeschichte und Heilsgeschichte, în “Orizonturi Teologice”, nr. 2, 2002, 48-61.
            17. Eshatologia, punte întrer transcendent și immanent, în rev. ‘’Credința Ortodoxă’’, Alba Iulia, 1999, nr.1, p.55-77.
            18. Creația-limbaj doxologic arhetipal, în rev. ‘’Credința Ortodoxă’’, Alba Iulia, 1997, nr.6, p.34-45.
            19. Rugăciunea lui Iisus la Sfântul Nicodim Aghioritul, în rev. ‘’Credința Ortodoxă’’, Alba Iulia, 1997, nr.3-4, p.50-60.
            20. Teologie și spiritualitate creștină în concepîia Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în rev. ‘’Credința Ortodoxă’’, Alba Iulia, 1997, nr.1-2, p.58-68.
            21. Preotul-factor de resacralizare a satelor, în rev. ‘’Revista Teologică’’, 1995, nr. 1-2, p.118-128.
            22. Tinerețe și sfințenie, în rev. ‘’Mitropolia Banatului’’, 1987, nr. 5, p. 53-62
            23. Cultul Sfintelor icoane,II, în rev.’’Mitropolia Banatului’’, 1987, nr. 4, p. 25-34.
            24. Cultul Sfintelor icoane,I, în rev.’’Mitropolia Banatului’’, 1987, nr. 3, p. 35-44.
            25. Sfințenie și îndumnezeire, în rev’’Mitropolia Banatului’’, 1986, nr. 4, p. 8-21.
            26. Rugăciune și umanism, , în rev.’’Mitropolia Banatulu’’i, 1986, nr. 6, p. 17-30.
            27. Dimensiunea eshatologică a Sfntei Liturghii, în ‘’Îndrumătorul Bisericesc, Misionar și Patriotic’’, Oradea, 1986, nr.5
     E) în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională cu (ISBN, ISSN)
            1. Die menschliche Existenz und ihre axiologische Dimension, în rev. Aletheia, nr. 13, Oradea, 2002, p.253-263.
            2. Creația lui Dumnezeu- simfonia logos-urilor divine, în Bizance apres Bizance.550 de ani de la căderea Constantinopolului, Oradea, 2003, 137-150.
     F) citări ISI/BDI/Alte reviste

IV.
     A) Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice: (se precizeaza daca este cazul -cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale-BDI).
     B) internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) ţară şi din străinătate
            01. Misiunea apologetică a Bisericii ca experiere și implementare a adevărurilor revelate în creație,în volumul„Revelație Dogmă și spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii”, Edit. Renașterea, ISSN 2247-5532, Cluj-Napoca, 2011, p.105-140.
            02. Învierea lui Hristos-învierea noastră, în volumul In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006) dascăl și istoric, Edit. Universității din Oradea, ISBN:978-606-10-0596-3, Oradea, 2011, p.84-94.
            03. Vocație și responsabilitate într-un context teologic, în volumul “De la politicele educaționale la realitățile educației”Edit. Universității din Oradea, 2011, ISBN: 978-606-1o-0695-3, p.157-165.
            04. Dogmă și misiune în gândirea Episcopului dr. Vasile Coman al Oradiei, în Episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei. 2o de ani de la înveșnicirea sa. Editura Muzeului Tării Crișurilor, Oradea 2012, p.20-57.
            05. Materia primordială, în Dialogul dintre Teologie și știință, Editua Universității din Oradea, 2012, p.60-98.
            06. Misiunea apologetică Bisericii ca experiere și împlementare a adevărurilor revelate în creație, în Revelație, dogmă și spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii. Al treilea Colocviu Național de Teologie Dogmatică Ortodoxă, 25-26 mai, Cluj- Napoca, 2010.
            07. Mărturisirea credinței ca martiriu personal, în Crezul Niceo-Constantinopolitan, expresie a credinței Bisericii celei una și nedespărțite. Istoric, doctrină și spiritualitate.
Conferința internațională din 8-10 iunie, 2010.
            08. Biserica cu Lună-veghetoare și păstrătoare a Ortodoxiei bihorene, în Biserica cu Lună- 225 de ani de veghe la păstrarea și afirmarea Ortodoxiei bihorene, Editura Episcop Nocolae Popoviici, Oradea, 2010, p. 29-48.
            09. The Pnevmatik Dimension of the Holy Tradition in an Ecclesiological Context, în Traditioin and Dogma: What kind of Dogmatik Thelogy do we propose for nowadays la Orthodox Dogmatik Theology Symposium, Arad 11-13 iunie, 2009, p.120-140.
            10. Dimensiunea caliologică a creației, în Adevăr și cunoaștere în cercetarea teologică și științiifică actuală privind viața și persoana umană, Târgoviște, 29-30, oct. 2008
            11. Omul religios răstignit între drama faustiană și imperativele vieții creștine, în Ethos și etnos. Aspecte teologice și sociale ale mărturiiei creștine, Presa universitară clujană, Cluj Napoca, 2008, p. 165- 186.
            12. Dimensiunea apologetică a Dogmaticii, în Metode de cercetare în Teologia Dogmatică. Al II Colocviu Național de Teologie Dogmatică,22/23 mai, 2008, Ed. Sigma, p.258-269.
            13. Dimensiunea eshatologică a Sfintei Liturghii, în Scriptură și Liturghie. Actualitatea mesajului acestora și reloevanța lor apologetică în lumea contemporană, Arad 19-20 nov. 2008.
            14. Sfânta Liturghie între Cina spirituală a creației și Cina Mielului înjunghiat, în Biblia și spiritualitatea creștinului,2008-Anul jubiliar al Sfintei Scripturi, Oradea, 2008, p.23-40.
            15. Was kann die Rumanischen Orthodoxen Kirche in Europaische Union bringen ?, în Accentes & Perspectives of orthodox Dogmatik Theology as part of Church Mission in Today s World, la The International Symposion of Orthodox Dogmatik Theology, Arad, 6/8, iunie, 2007, p.144 -158.
            16. Teologie și poezie în gândirea Sfântului Efrem Sirul, în Biserică și multiculturalitate în Europa sfârșitului de mileniu, Cluj-Napoca, 2001, p. 245-267.
     C) naţionale,
            1.Meister Eckhart și mistica germană, în Teologie, istorie, viață bisericească, Oradea, 1998, p.145-157.
            2. Eugeniu Speranția, gânditor, scriitor și profesor la Academia Teologică din Oradea, în Academia Teologică Ortodoxă Română Oradea, 70 de ani de la înființare, Oradea, 1995, p.50-58.

V. Brevete de invenţie

VI.  Proiecte/contracte/granturi de cercetare-dezvoltare-inovare:
            A) obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant internationale
            B) obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant nationale
            C) contracte de cercetare cu mediul socio-economic
            D) alte lucrări de cercetare-dezvoltare, după caz.

VII.   A) Creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute, precum şi, după caz, alte lucrări similare ,
         B) lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii şi nepublicate, etc.
                   01. Theologie und spiritualität bei Dumitru Stăniloae, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în 2 noembrie, 2011.
                   02. Dogmen und orthodoxen Spiritualität, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în 3 noembrie, 2011.
                   03. Rationalität der Schöpfung von dem Mensch gewordenen Wort Gottes als Quelle für die Rationalität der menschlichen Person, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în 7 noembrie, 2011.
                   04. Trinität als Struktur der allerhöchsten Liebe, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în 9 noembrie, 2011.
                   05. Durch den Heiligen Geist, in den Sakramenten, bekommt die Materie eine besondere Durchsichtigkeit, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în 10 noembrie, 2011.
                   06. Die Gaben des Heiligen Geistes — Mittel zur geistlichen Verstärkung und Gemeinschaft der Glieder des heimlichen Leibes des Herrn, Conferință susținută la Adoua Conferinţă Teologică a Centrului Ecumenic Duhovnicesc al Diaconiei Neuendetteslsau, împreună cu Mitropolia Ardealului de la Sibiu cu tema „Sfântul Duh- Sfințenia Noastră“ Bază a Dialogului Ecumenic în perioada 30.03.-1.04.2011 la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu- Sâmbăta de Sus.
                   07. Centralitatea lui Hristos în creație- cap al Bisericii și temei pentru autocefalie,conferință susținută la Simpozionul din Cluj-Napoca.
                   08. Die apophatische Theologie bei den Kirchenvater, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în luna noembrie, 2010.
                   09. Theologie als Gottesgabe und unsere Antwort, prelegere ținută la Facultatea de Filosofie și Teologie de la Universitatea din Regensburg-Germania în luna noembrie, 2010.
                   10. Problema cunoașterii teologice în lumina Crezului ortodox, conferință susținută la Conferința preoțească din luna mai 2010 la Mănăstirea Sfintei Cruci, mai, 2010
                   11. Teologia expresiei omoousios, temă susținută la Sesiunea de manifestări științifice dedicată Crezului Niceo-Constantinopolitan: Crezul Niceo-Constantinopolita, simbol al unității Bisericii, 27 mai, 2010.
                   12. Itinerarul duhovnicesc al sufletului –mireasă spre Dumnezeu-Mirele la Sfântul Grigorie de Nissa, temă susținută la Sompozionul internațional- Moștenirea spirituală a Părinților Capadocieni pentru creștinii de pretutindeni, 5-8 oct. 2009.
                   13. Preoția creștină în preocupările Sfântului Vasile cel Mare, conferință susținută la Sinaxa euharistică ma preoților hirotoniți de PS Episcop Sofronie Drincec, la Catedrala Învierii Domnului din Oradea,23 Mai, 2009.
                   14. Sfânt și sfințenie în contemporaneitate, conferință susținută la Ziua de studiu din cadrul Facultății de Teologie din Oradea cu tema- Sfânt și sfințenie în lumea contemporană, 2. IV, 2009.
                   15. Antimetafizica persoanei umane și transcenderea acesteia prin credință, material susținut la Simpozionul internațional de la Cluj-Napoca: Revelaqția și diversitatea culturală. Evanghelia lui Hristos și diversitatea culturală, din 3-4 nov. 2008,
                   16. Liturghia macro și microcosmică, material prezentat la Simpozionul internațional- Scriptură-Liturghie- Biserică, Oradea 2008, 9-10 oct.
                   17. Ideii dogmatice în opera mitropolitului Andrei Șaguna, material susținut la Simposionul-Mitropolitul Andrei Șaguna (1808-1873)- personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania. La împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa, 27-28 mai, 2008.

VIII. Recunoașterea prestigiului științific
            A) Conducere de doctorat
            B) Referent în comisii de doctorat internationale în ultimii 5 ani
                   1.Referent la teza de doctorat cu titlul: Die Eclesiologien von Dumitru Stăniloae und Wolfhart Pannenberg. Ein Oekumenisch- theologisches Vergleich, mai 2008, la Facultatea de Filosofie și Teologie din Regensburg- Germania.
            C) Membru în colective de redacție ale unor reviste științifice recunoscute
                   1. Rev. Orizonturi Teologice, responsabil de secţie: Teologie sistematică
            D) Referent atestat al unor reviste ştiinţifice cotate ISI sau indexate in BDI in ultimii 5 ani
            E) Expert ştiinţific atestat naţional / internaţional
            F) Premii
            G) membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale International Association of Orthodox Dogmatic Theologians (IAODT). A.S.L.A.

IX. Altele neprecizate mai sus.
Articole publicate în volume omagiale
                1. Vocație și spiritualitate într-un context teologic, în De la politicile educaționale la realitățile educației, Editura Universității din Oradea, 2011, p.157-165
                2. Dimensiunea pleromatică și finalitatea cosmică a Bisericii în viziunea părintelui profesor dr. Ion Bria, în Relevanța Părintelui Profesor Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală, Edit Universității “Lucian Blaga“, Sibiu, 2010, p. 257-268.
                3. Metafizica occidentală și scindarea dintre rațiune și credință. Contribuția Părintelui Profesor univ. Dr. Dumitru Popescu, în Omagiu Părintelui prof. dr. Acad. Dumitru Popescu, Arad, 2009, p.83-99.
                4. Teologia ca dar a lui Dumnezeu și răspunsul nostru la acest dar în vziunea Pr. Prof. Dr. Ion Bria, în Omagiu Părintelui Prof. Dr. Ion Bria, Arad, 2009, p.90-116
                5. Descartes- precursor al secularismului modern, în Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică, Cluj Napoca, 2007, p.587-604.
                6. Descartes- precursor al secularismului modern, în Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică, Cluj Napoca, 2007, p.587-604.
                7. Die menschliche Existenz als bewuste Bewegung zwischen Geist-Materie- Geist, în Volumul Omagial la împlinirea a 10 ani de la înființarea Facultății de Teologie din Oradea, Oradea, 2001, pp.16-26.
                8. Frumusețea creației- oglindă a frumuseții divine, în Volumul Omagial dedicate Prof.univ. dr. ing. Teodor Maghiar, Oradea 2001, p.621-631.

↓