Rânduiala predicilor susținute de către slujitorii BISERICII CU LUNĂ din Oradea, în perioada 01 ianuarie 2018 – 01 ianuarie 2019
DATA DUMINICA sau SĂRBĂTOAREA PREDICĂ
01.01 TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI;SF.IER.VASILE CEL MARE(ANUL NOU) Pr.IOAN COROBAN
06.01 BOTEZUL DOMNULUI-Boboteaza-Dumnezeiasca arătare Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
07.01 Soborul Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; D.după Botezul Domnului(Începutul propovăduirii Domnului) Ev.Matei 4,12-17 Pr.IOAN COROBAN
14.01 D.a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ev.Luca 17, 12-19 Pr.DUMITRU POPOVICI
21.01 D.a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ev.Luca 19, 1-10 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
28.01 D.a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ev.Luca 18, 10-14; Începutul Triodului Pr.IOAN COROBAN
30.01 Sf.Trei Ier.:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură deAur Diac.ALIN BALA
02.02 ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI Diac.LUCIAN BUZILĂ
04.02 D.a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ev.Luca 15, 11-32 Pr.TEODOR CRISTEA
11.02 D.Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne);Ev.Matei 25,31-46 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
18.02 D.Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză);Ev.Matei 6, 14-21 Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
25.02 Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ev.Ioan 1, 43-51 Pastorala Sf.Sinod al B.O.R.
04.03 D.a 2-a din Post a Sf Grigorie Palama (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ev.Ioan 10, 9-16, (Iisus-Păstorul cel bun) Pr.IOAN COROBAN
11.03 D.a 3-a din Post (a SFINTEI CRUCI) Ev.Marcu 8, 34-38; 9,1. (Luarea crucii și urmarea lui Hristos) Pr.TEODOR CRISTEA
18.03 D.a 4-a din Post (a Sf.Cuv.Ioan Scărarul); Ev Marcu 9,17-32; (Vindecarea fiului lunatic) Ev.Matei 4,25; 5,1-12 (Predica de pe munte-Fericirile) Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25.03 BUNA VESTIRE. D.a 5-a din Post; Ev Dumincii Marcu 10, 32-45 (Cererea fiilor lui Zevedeu), Luca 1, 24-38 Pr.DUMITRU POPOVICI
01.04 INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM D.a 6-a din Post (a Floriilor); Ev.Ioan 12, 1-18 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.04 ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAȘTI) Toate ale Praznicului Ev Ioan 1, 1-17 Pastorala P.S.Ep.Dr.SOFRONIE
09.04 SFINTELE PAȘTI Pr.IOAN COROBAN
10.04 SFINTELE PAȘTI Diac.LUCIAN BUZILĂ
13.04 Izvorul Tămăduirii Diac.ALIN BALA
15.04 Duminica a 2-a după Paști a Sf Apostol Toma Ev Ioan 20, 19-31 Pr.IOAN COROBAN
22.04 D.a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ev.Marcu 15, 43-47; 16,1-8 Pr.TEODOR CRISTEA
23.04 Sf.Mare Mc.Gheorghe, purtătorul de biruință Diac.ALIN BALA
24.04 Sf.Ierarh Ilie Iorest,Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei Diac.LUCIAN BUZILĂ
29.04 D.a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ev.Ioan 5, 1-15 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.05 D.a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ev Ioan 4, 5-42 Pr.DUMITRU POPOVICI
13.05 Duminica a 6-a după Paști (Vindec. orbului din naștere); Ev Ioan 9, 1-38 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
17.05 ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (Ziua Eroilor) Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
20.05 D.a 7-a după Paști (a Sf.Părinți de la Sinodul I Ec.) ;Ev.Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus) Pr.IOAN COROBAN
21.05 Sf.Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena Diac.LUCIAN BUZILĂ
27.05 POGORÂREA SF.DUH (Cincizecimea sau Rusaliile) D.a 8-a după Paști; Ev Ioan 7, 37-53; 8, 12 Pr.TEODOR CRISTEA
28.05 SFÂNTA TREIME Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
03.06 D.întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ev.Matei 10, 32-33; 37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); (Lăsatul secului pentru postul Sf.Ap.Petru și Pavel) Diac.ALIN BALA
10.06 D.a 2-a după Rusalii (a Sf.Români)  (Chemarea primilor Apostoli) Ev.Matei  4,18-23 Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
17.06 D.a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții) Ev.Matei 6, 22-33 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
24.06 Nașterea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); Duminica a 4-a după Rusalii;  (Vindecarea slugii sutașului); Ev.Matei 8,15-13 Pr.IOAN COROBAN
29.06 Sfinții Apostoli Petru și Pavel Diac.LUCIAN BUZILĂ
01.07 D.a 5-a după Rusalii; Ev.Matei 8, 28-34; 9, 1; (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei) Pr.TEODOR CRISTEA
08.07 D.a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ev. Matei 9, 1-8 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
15.07 D.a 7-a după Rusalii (aSf Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum) Ev Matei 9, 27-35 Pr.DUMITRU POPOVICI
20.07 Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul Diac.ALIN BALA
22.07 D.a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor);Ev.Matei 14,14-22 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
29.07 D.a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare-Potolirea furtunii) Ev Matei 14, 22-34 Pr.IOAN COROBAN
05.08 D.a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ev. Matei 17, 14-23 Pr.TEODOR CRISTEA
06.08 SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
12.08 D.a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ev.Matei 18, 23-35 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
15.08 ADORMIREA MAICII DOMNULUI Pr.DUMITRU POPOVICI
19.08 D.a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ev Matei 19 16-26 Pr.DUMITRU POPOVICI
26.08 D.a 13-a după Rusalii; Ev Matei 21, 33-44; (Pilda lucrătorilor răi) Pr.Dr.IOAN CODOREAN
29.08 Tăierea capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul Diac.ALIN BALA
02.09 D.a 14-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat) Ev Matei 22 2-14 Pr.IOAN COROBAN
08.09 NAȘTEREA MAICII DOMNULUI Diac.LUCIAN BUZILĂ
09.09 D. dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ev.Ioan 3, 13-17 Pr.TEODOR CRISTEA
14.09 ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (Post negru) Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
15.09 Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului Diac.ALIN BALA
16.09 Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ev.Marcu 8, 34-38 și 9,1 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
23.09 D.a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) ; Ev.Luca 5, 1-11 Pr.DUMITRU POPOVICI
30.09 D.a 19-a după Rusalii (Predica de pe Munte-Iubirea vrăjmașilor),  Ev Luca 6, 31-36 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
01.10 Acoperământul Maicii Domnului Diac.LUCIAN BUZILĂ
07.10 D.a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);Ev.Luca 7, 11-16 Pr.IOAN COROBAN
14.10 Sf.Cuv.Parascheva de la Iași; D.a 21-a după Rusalii (a Sf.Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) ; Ev.Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); Ev.Ioan 17,1-13(Rugăciunea lui Iisus) Pr.TEODOR CRISTEA
21.10 Sf.Cuv.Mărturisitori Visarion și Sofronie;Sf.Mc. Oprea; D.a23-a după Rusalii, (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ev. Luca 8, 26-39 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
26.10 Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir Pr.DUMITRU POPOVICI
27.10 Sfântul Cuv.Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Diac.LUCIAN BUZILĂ
28.10 D.a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ev.Luca 8, 41-56 Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
04.11 D.a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilos și săracul Lazăr); Ev.Luca 16,19-31 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.11 Soborul Sf.Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri Diac.ALIN BALA
11.11 D.a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ev.Luca 10, 25-37 Pr.IOAN COROBAN
18.11 D.a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Ev.Luca 12, 16-21 Pr.TEODOR CRISTEA
21.11 Intrarea în biserică a Maicii Domnului Diac.ALIN BALA
25.11 D.a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor); Ev Luca 18, 18-27 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
30.11 Sf.Ap.Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf.Ier.Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei Pr.DUMITRU POPOVICI
02.12 D.a 31-a după Rusalii; Ev Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din Ierihon) Pr.DUMITRU POPOVICI
06.12 Sf.Nicolae, arhiep.Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni Pr.Dr.IOAN CODOREAN
09.12 D.a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);Ev. Luca 13, 10-17. Pr.Dr.IOAN CODOREAN
16.12 D.a 28-a după Rusalii (a Sf.Strămoși după trup a Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ev.Luca 14, 16-24 Pr.IOAN COROBAN
23.12 D.dinaintea nașterii Domnului (a Sf.Părinți după trup ai Domnului) Ev. Matei 1,1-25 (Genealogia Mântuitorului) Pr.TEODOR CRISTEA
25.12 NAȘTEREA DOMNULUI (Crăciunul) Pastorala P.S.Ep.Dr.SOFRONIE
26.12 Soborul Maicii Domnului; Sf.Cuv Nicodim cel Sfințit de la Tismana Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
27.12 Sf.Ap. întâiul Mc.și Arhidiacon Ștefan Diac.LUCIAN BUZILĂ
30.12 Duminica după Nașterea Domnului (a Sf.Iosif Logodnicul, David Proorocul și Iacob, ruda Domnului); Ev Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt) Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
01.01.2019 Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel  Mare (Anul Nou) Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
Rânduiala predicilor la BISERICA CU LUNĂ din Oradea, în perioada 01.01.2018 – 01.01. 2019

DATADUMINICA sau SĂRBĂTOAREAPREDICĂ
01.01TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI;SF.IER.VASILE CEL MARE(ANUL NOU)Pr.IOAN COROBAN
06.01BOTEZUL DOMNULUI-Boboteaza-Dumnezeiasca arătareDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
07.01Soborul Sf.Pr Ioan Botezătorul; D.după Botezul Domnului(Începutul propovăduirii Domnului) Ev.Matei 4,12Pr.IOAN COROBAN
14.01D.a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ev.Luca 17, 12-19Pr.DUMITRU POPOVICI
21.01D.a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ev.Luca 19, 1-10Pr.Dr.IOAN CODOREAN
28.01D.a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ev.Luca 18, 10-14; Începutul TrioduluiPr.IOAN COROBAN
30.01Sf.Trei Ier.:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură deAurDiac.ALIN BALA
02.02ÎNTÂMPINAREA DOMNULUIDiac.LUCIAN BUZILĂ
04.02D.a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ev.Luca 15, 11-32Pr.TEODOR CRISTEA
11.02D.Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne);Ev.Matei 25,31-46Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
18.02D.Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză);Ev.Matei 6, 14-21Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
25.02Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ev.Ioan 1, 43-51Pastorala Sf.Sinod BOR
04.03D.a 2-a din Post a Sf Grigorie Palama (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ev.Ioan 10, 9-16, (Iisus-Păstorul cel bun)Pr.IOAN COROBAN
11.03D.a 3-a din Post (a SFINTEI CRUCI) Ev.Marcu 8, 34-38; 9,1. (Luarea crucii și urmarea lui Hristos)Pr.TEODOR CRISTEA
18.03D.a 4-a din Post (a Sf.Cuv.Ioan Scărarul); Ev Marcu 9,17-32; (Vindecarea fiului lunatic) Ev.Matei 4,25; 5,1-12 (Predica de pe munte-Fericirile)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25.03BUNA VESTIRE. D.a 5-a din Post; Ev Dumincii Marcu 10, 32-45 (Cererea fiilor lui Zevedeu), Luca 1, 24-38Pr.DUMITRU POPOVICI
01.04INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM D.a 6-a din Post (a Floriilor); Ev.Ioan 12, 1-18Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.04ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAȘTI) Toate ale Praznicului Ev Ioan 1, 1-17Pastorala PS.Sofronie
09.04SFINTELE PAȘTI - a II -a ziPr.IOAN COROBAN
10.04SFINTELE PAȘTI - a III -a ziDiac.LUCIAN BUZILĂ
13.04Izvorul TămăduiriiDiac.ALIN BALA
15.04Duminica a 2-a după Paști a Sf Apostol Toma Ev Ioan 20, 19-31Pr.IOAN COROBAN
22.04D.a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ev.Marcu 15, 43-47; 16,1-8Pr.TEODOR CRISTEA
23.04Sf.Mare Mc.Gheorghe, purtătorul de biruințăDiac.ALIN BALA
24.04Sf.Ierarh Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții TransilvanieiDiac.LUCIAN BUZILĂ
29.04D.a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ev.Ioan 5, 1-15Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.05D.a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ev Ioan 4, 5-42Pr.DUMITRU POPOVICI
13.05Duminica a 6-a după Paști (Vindec. orbului din naștere); Ev Ioan 9, 1-38Pr.Dr.IOAN CODOREAN
17.05ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (Ziua Eroilor)Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
20.05D.a 7-a după Paști (a Sf.Părinți de la Sinodul I Ec.) ;Ev.Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus)Pr.IOAN COROBAN
21.05Sf.Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa ElenaDiac.LUCIAN BUZILĂ
27.05POGORÂREA SF.DUH (Cincizecimea sau Rusaliile) D.a 8-a după Paști; Ev Ioan 7, 37-53; 8, 12Pr.TEODOR CRISTEA
28.05SFÂNTA TREIMEPr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
03.06D.întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ev.Matei 10, 32-33; 37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); (Lăsatul secului pentru postul Sf.Ap.Petru și Pavel)Diac.ALIN BALA
10.06D.a 2-a după Rusalii (a Sf.Români) (Chemarea primilor Apostoli) Ev.Matei 4,18-23Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
17.06D.a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții) Ev.Matei 6, 22-33Pr.Dr.IOAN CODOREAN
24.06Nașterea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); Duminica a 4-a după Rusalii; (Vindecarea slugii sutașului); Ev.Matei 8,15-13Pr.IOAN COROBAN
29.06Sfinții Apostoli Petru și PavelDiac.LUCIAN BUZILĂ
01.07D.a 5-a după Rusalii; Ev.Matei 8, 28-34; 9, 1; (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei)Pr.TEODOR CRISTEA
08.07D.a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ev. Matei 9, 1-8Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
15.07D.a 7-a după Rusalii (aSf Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum) Ev Matei 9, 27-35Pr.DUMITRU POPOVICI
20.07Sfântul și slăvitul Proroc Ilie TesviteanulDiac.ALIN BALA
22.07D.a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor);Ev.Matei 14,14-22Pr.Dr.IOAN CODOREAN
29.07D.a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare-Potolirea furtunii) Ev Matei 14,22-34Pr.IOAN COROBAN
05.08D.a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ev. Matei 17, 14-23Pr.TEODOR CRISTEA
06.08SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUIDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
12.08D.a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ev.Matei 18, 23-35Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
15.08ADORMIREA MAICII DOMNULUIPr.DUMITRU POPOVICI
19.08D.a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ev Matei 19 16-26Pr.DUMITRU POPOVICI
26.08D.a 13-a după Rusalii; Ev Matei 21, 33-44; (Pilda lucrătorilor răi)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
29.08Tăierea capului Sf.Prooroc Ioan BotezătorulDiac.ALIN BALA
02.09D.a 14-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat) Ev Matei 22 2-14Pr.IOAN COROBAN
08.09NAȘTEREA MAICII DOMNULUIDiac.LUCIAN BUZILĂ
09.09D. dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ev.Ioan 3, 13-17Pr.TEODOR CRISTEA
14.09ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (Post negru)Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
15.09Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul BanatuluiDiac.ALIN BALA
16.09Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ev.Marcu 8, 34-38 și 9,1Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
23.09D.a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) ; Ev.Luca 5, 1-11Pr.DUMITRU POPOVICI
30.09D.a 19-a după Rusalii (Predica de pe Munte-Iubirea vrăjmașilor), Ev Luca 6, 31-36Pr.Dr.IOAN CODOREAN
01.10Acoperământul Maicii DomnuluiDiac.LUCIAN BUZILĂ
07.10D.a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);Ev.Luca 7, 11-16Pr.IOAN COROBAN
14.10Sf.Cuv.Parascheva de la Iași; D.a 21-a după Rusalii (a Sf.Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) ; Ev.Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); Ev.Ioan 17,1-13(Rugăciunea lui Iisus)Pr.TEODOR CRISTEA
21.10Sf.Cuv.Mărturisitori Visarion și Sofronie;Sf.Mc. Oprea; D.a23-a după Rusalii, (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ev. Luca 8, 26-39Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
26.10Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirPr.DUMITRU POPOVICI
27.10Sfântul Cuv.Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul BucureștilorDiac.LUCIAN BUZILĂ
28.10D.a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ev.Luca 8, 41-56Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
04.11D.a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilos și săracul Lazăr); Ev.Luca 16,19-31Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.11Soborul Sf.Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteriDiac.ALIN BALA
11.11D.a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ev.Luca 10, 25-37Pr.IOAN COROBAN
18.11D.a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Ev.Luca 12, 16-21Pr.TEODOR CRISTEA
21.11Intrarea în biserică a Maicii DomnuluiDiac.ALIN BALA
25.11D.a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor); Ev Luca 18, 18-27Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
30.11Sf.Ap.Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf. Ier.Andrei Șaguna, mitropolitul TransilvanieiPr.DUMITRU POPOVICI
02.12D.a 31-a după Rusalii; Ev Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din Ierihon)Pr.DUMITRU POPOVICI
06.12Sf.Nicolae, arhiep.Mirelor Lichiei, făcătorul de minuniPr.Dr.IOAN CODOREAN
09.12D.a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);Ev. Luca 13, 10-17.Pr.Dr.IOAN CODOREAN
16.12D.a 28-a după Rusalii (a Sf.Strămoși după trup a Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ev.Luca 14, 16-24Pr.IOAN COROBAN
23.12D.dinaintea nașterii Domnului (a Sf.Părinți după trup ai Domnului) Ev. Matei 1,1-25 (Genealogia Mântuitorului)Pr.TEODOR CRISTEA
25.12NAȘTEREA DOMNULUI (Crăciunul)Pastorala PS.Sofronie
26.12Soborul Maicii Domnului; Sf.Cuv Nicodim cel Sfințit de la TismanaPr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
27.12Sf.Ap. întâiul Mc. și Arhidiacon ȘtefanDiac.LUCIAN BUZILĂ
30.12Duminica după Nașterea Domnului (a Sf.Iosif Logodnicul, David Proorocul și Iacob, ruda Domnului); Ev Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt)Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
01.01.2019Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN

          

Rânduiala slujirilor la BISERICA CU LUNĂ din Oradea în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
Perioada Preot de serviciu Preot Liturghisitor
01.01-07.01 Pr.IOAN COROBAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
08.01-14.01 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.IOAN COROBAN
15.01-21.01 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
22.01-28.01 Pr.IOAN COROBAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
29.01-04.02 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
05.02-11.02 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.DUMITRU POPOVICI
12.02-18.02 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
19.02-25.02 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
26.02-04.03 Pr.IOAN COROBAN Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
05.03-11.03 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
12.03-18.03 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.IOAN COROBAN
19.03-25.03 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
26.03-01.04 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
02.04-08.04 SĂPTĂMÂNA SFINTELOR PATIMI (Toți preoții)
09.04-15.04 Pr.IOAN COROBAN Pr.DUMITRU POPOVICI
16.04-22.04 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
23.04-29.04 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.IOAN COROBAN
30.04-06.05 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
07.05-13.05 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
14.05-20.05 Pr.IOAN COROBAN Pr.DUMITRU POPOVICI
21.05-27.05 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.IOAN COROBAN
28.05-03.06 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
04.06-10.06 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.IOAN COROBAN
11.06-17.06 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
18.06-24.06 Pr.IOAN COROBAN Pr.DUMITRU POPOVICI
25.06-01.07 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
02.07-08.07 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
09.07-15.07 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
16.07-22.07 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
23.07-29.07 Pr.IOAN COROBAN Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
30.07-05.08 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
06.08-12.08 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.IOAN COROBAN
13.08-19.08 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
20.08-26.08 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
27.08-02.09 Pr.IOAN COROBAN Pr.DUMITRU POPOVICI
03.09-09.09 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.IOAN COROBAN
10.09-16.09 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
17.09-23.09 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
24.09-30.09 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
01.10-07.10 Pr.IOAN COROBAN Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
08.10-14.10 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
15.10-21.10 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.IOAN COROBAN
22.10-28.10 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.IOAN COROBAN
29.10-04.11 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
05.11-11.11 Pr.IOAN COROBAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
12.11-18.11 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
19.11-25.11 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.DUMITRU POPOVICI
26.11-02.12 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN
03.12-09.12 Pr.Dr.IOAN-DEMIAN CODOREAN Pr.LIVIU-GHEORGHE UNGUR
10.12-16.12 Pr.IOAN COROBAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
17.12-23.12 Pr.TEODOR-DINU CRISTEA Pr.IOAN COROBAN
24.12-30.12 Pr.Prof.Dr.DUMITRU MEGHEȘAN Pr.DUMITRU POPOVICI
31.12-31.12 Pr.IOAN COROBAN Pr.TEODOR-DINU CRISTEA
↓