Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro
Tabel

DATADUMINICA sau SĂRBĂTOAREAPREDICĂ
01.01.2019TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI;SF.IER.VASILE CEL MARE(Anul Nou, Tedeum)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.01.2019BOTEZUL DOMNULUI- Boboteaza-Dumnezeiasca arătareDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
07.01.2019Soborul Sf.Prooroc Ioan BotezătorulDiac.LUCIAN BUZILĂ
13.01.2019D.după Botezul Dommnului(începutul propovăduirii Domnului)Ev.Matei 4, 12-17Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
20.01.2019D. a 29 -a după Rusalii (a celor 10 leproși)Ev.Luca 17, 12-19Pr.Dr.IOAN CODOREAN
27.01.2019D. a 31- a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)Ev.Luca 18, 35-43Pr.DUMITRU POPOVICI
30.01.2019Sf.Trei Ier.:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură deAurDiacon ALIN BALA
02.02.2019ÎNTÂMPINAREA DOMNULUIDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
03.02.2019D.a 32- a după Rusalii(a lui Zaheu)Ev Luca 19, 1-10Pr.TEODOR CRISTEA
10.02.2019D. a 17- a după Rusalii (a Cananeencei) Ev.Matei 15, 21-28Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
17.02.2019D. a 33-a după Rusalii(a Vameșului și a Fariseului) Ev.Luca 18, 10-14 (Începutul Triodului)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
24.02.2019D. a 34-a după Rusalii(a Întoarcerii fiului risipitor) Ev.Luca 15, 11-32Pr.DUMITRU POPOVICI
03.03.2019D. Înfricoșătoarei Judecăți(a Lăsatului sec de carne)Ev.Matei 25,31-46Pr.TEODOR CRISTEA
10.03.2019D. Izgonirii lui Adam din Rai(a Lăsatului sec de brânză) Ev. Matei 6, 14-21Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
17.03.2019D. întâi din Post(a Ortodoxiei) Ev, Ioan1, 43-51Pastorala Sf.SINOD
24.03.2019D. a 2- a din Post(a Sf Ier Grigorie Palama, Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Ev.Marcu.2, 1-12Pr.DUMITRU POPOVICI
25.03.2019BUNA VESTIRE (dezlegare la pește)Pr.TEODOR CRISTEA
31.03.2019D.a 3- a din Post(a Sf.Cruci), Luarea Crucii și urmarea lui Hristos Ev.Marcu 8, 34-38 9,1Pr.TEODOR CRISTEA
07.04.2019D. a 4- a din Post(a Sf Cuv Ioan Scărarul Ev.Marcu 9,17-32_Vindecarea Fiului lunatic Ev.Matei 4, 25_5, 1-12_Predica de pe munte-Fericirile)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
14.04.2019D. 5-a din Post(a Sf Cuv Maria Egipteanca) Ev. Marcu 10, 32-45)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21.04.2019Intrarea Domnului în Ierusalim, D.a 6-a din Post- FloriileDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
28.04.2019ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paști)Pastorala PS SOFRONIE
29.04.2019Sfintele Paști, Sf.Mare Mc.Gheorghe, purtătorul de biruință Pr.TEODOR CRISTEA
30.04.2019Sfintele PaștiDiacon LUCIAN BUZILĂ
03.05.2019Izvorul TămăduiriiDiacon DANIEL CRISTEA
05.05.2019D.a 2- a după Paști(a Sf Apostol Toma) Ev. Ioan 20. 19-31Pr.TEODOR CRISTEA
12.05.2019D. a 3-a după Paști(a Mironosițelor) Ev Marcu 15,43-47Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
19.05.2019D. a 4- a după Paști(Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) Ev Ioan 5,1-15Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21.05.2019Sf.Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa ElenaPr.DUMITRU POPOVICI
26.05.2019D. a 5- a după Paști( a Samarinencei) Ev Ioan 4, 5-42Pr.DUMITRU POPOVICI
02.06.2019D.a 6-a după Paști(Vindecarea orbului din naștere)Ev Ioan 9, 1-38Pr.TEODOR CRISTEA
06.06.2019ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (Ziua Eroilor)Diacon ALIN BALA
09.06.2019D. a 7-a după Paști (a Sf.Părinți de la Sinodui I Ecumenic)_Rugăciunea lui Iisus Ev. Ioan 17, 1-13Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
16.06.2019Pogorârea Sf.Duh- Rusaliile_D.a 8-a după Paști Ev Ioan 7,37-53_8, 12Pr.Dr.IOAN CODOREAN
17.06.2019SFÂNTA TREIMEDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
23.06.2019D.întâi după Rusalii(a Tuturor Sfinților)Ev Matei 10, 32-33_37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos)Pr.DUMITRU POPOVICI
24.06.2019Nașterea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele)Diacon LUCIAN BUZILĂ
29.06.2019Sfinții Apostoli Petru și PavelDiacon ALIN BALA
30.06.2019D.a 2- a după Rusalii(a Sf.Români) Ev Matei 4, 18-23Pr.TEODOR CRISTEA
07.07.2019D.a 3 -a după Rusalii(Despre grijile vieții) Ev Matei 6,22-33Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
14.07.2019D. a 4- a după Rusalii(a Sf Părinți de la Sinodul IV Ec.)_Vindecarea slugii sutașului Ev Matei 8,5-13_Rugăciunea lui IisusPr.Dr.IOAN CODOREAN
20.07.2019Sfântul și slăvitul Proroc Ilie TesviteanulDiacon LUCIAN BUZILĂ
21.07.2019D. a 5- a după Rusalii(Vindecarea celor doi demoniați din ținutul Gadarei Ev Matei 8, 28-34_9,1Pr.DUMITRU POPOVICI
28.07.2019D. a 6 -a după Rusalii(Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Ev Matei 9, 1-8Pr.TEODOR CRISTEA
04.08.2019D.a 7- a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum Ev Matei 9, 27-35Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.08.2019SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUIPr.Dr.IOAN CODOREAN
11.08.2019D.a 8 -a după Rusalii(Înmulțirea pâinilor) Ev Matei 14, 14-22Pr.Dr.IOAN CODOREAN
15.08.2019ADORMIREA MAICII DOMNULUIPr.DUMITRU POPOVICI
18.08.2019D. a 9 -a după Rusalii(Umblarea pe mare-potolirea furtunii)Ev Matei 14, 22-34Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
25.08.2019D.a 10 după Rusalii(Vindecarea lunaticului) Ev Matei 17, 14-23Pr.TEODOR CRISTEA
29.08.2019Tăierea capului Sf.Prooroc Ioan BotezătorulDiacon ALIN BALA
01.09.2019D. a 11 -a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv) Ev Matei 18, 23-35 Începutul anului bisericescPr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
08.09.2019Nașterea Maicii Domnului.D.dinaintea Înălțării Sfintei Cruci Convorbirea lui Iisus cu Nicodim Ev Ioan 3, 13-17Pr.Dr.IOAN CODOREAN
14.09.2019ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (Post )Pr.DUMITRU POPOVICI
15.09.2019Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci ( Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ev.Marcu 8, 34-38 și 9,1_Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul BanatuluiPr.DUMITRU POPOVICI
22.09.2019D.a 18-a după Rusalii(Pescuirea minunată) Ev.Luca 5, 1-11Pr.TEODOR CRISTEA
29.09.2019D.a 19- a după Rusalii(Predica de pe Munte-Iubirea vrăjmașilor), Ev Luca 6, 31-36Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
01.10.2019Acoperământul Maicii DomnuluiDiacon DANIEL CRISTEA
06.10.2019D. a 20- a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);Ev.Luca 7, 11-16Pr.Dr.IOAN CODOREAN
13.10.2019D. a 21- a după Rusalii(a Sf.Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) ; Ev.Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); Ev.Ioan 17,1-13(Rugăciunea lui Iisus)Pr.DUMITRU POPOVICI
14.10.2019Sfânta Cuv Parascheva de la IașiDiacon LUCIAN BUZILĂ
20.10.2019D.a 23- a după Rusalii(Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor ) Ev Luca 8,26-39Pr.TEODOR CRISTEA
21.10.2019Sf.Cuv.Mărturisitori:Visarion și Sofronie_Sf.Mc.OpreaDiacon DANIEL CRISTEA
26.10.2019Sf.Mare Mc.Dimitrie, Izvorâtorul deMir Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
27.10.2019Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor_D.a 24-a duă Rusalii(Învierea fiicei lui Iair) Ev Luca 8, 41-56Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
03.11.2019D. a 22- a după Rusalii (Bogatul nemilos și săracul Lazăr); Ev.Luca 16,19-31Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.11.2019Soborul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteriDiacon LUCIAN BUZILĂ
10.11.2019D.a 25 -a după Rusalii(Pilda samarineanului milostiv)Ev Luca 10, 25-37Pr.DUMITRU POPOVICI
17.11.2019D. a 26- a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Ev.Luca 12, 16-21Pr.TEODOR CRISTEA
21.11.2019Intrarea în biserică a Maicii DomnuluiDiacon ALIN BALA
24.11.2019D.30-- a după Rusalii (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor) Ev Luca 18, 18-27Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
30.11.2019Sf.Ap.Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf. Ier.Andrei Șaguna, mitropolitul TransilvanieiDiacon LUCIAN BUZILĂ
01.12.2019D.a 16 -a după Rusalii(Pilda talanților) Ev Matei 25, 14-30Pr.Dr.IOAN CODOREAN
06.12.2019Sf.Ier.Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuniDiacon ALIN BALA
08.12.2019D. a 27- a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);Ev. Luca 13, 10-17Pr.DUMITRU POPOVICI
15.12.2019 D. a 28- a după Rusalii (a Sf.Strămoși după trup a Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ev.Luca 14, 16-24Pr.TEODOR CRISTEA
22.12.2019D.dinaintea nașterii Domnului ( a Sf.Părinți după trup ai Domnului) Ev. Matei 1,1-25 (Genealogia Mântuitorului)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25.12.2019NAȘTEREA DOMNULUI (Crăciunul)Pastorala PS SOFRONIE
26.12.2019Soborul Maicii DomnuluiPr.Dr.IOAN CODOREAN
27.12.2019Sf.Ap., întâiul Mc.și Arhidiacon ȘtefanDiacon LUCIAN BUZILĂ
29.12.2019Duminica după Nașterea Domnului ( a Sf.Iosif Logodnicul, David Proorocul și Iacob, rudenia Domnului); Ev Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
01.01.2020Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou)Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
05.01.2020Dum.dinaintea BOTEZULUI DOMNULUI; Ajunul BOTEZULUI DOMNULUI.Post.Diacon ALIN BALA

↓