Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Joia mare

DENIA SF. PATIMI ALE DOMNULUI, CU CITIREA CELOR DOUĂSPREZECE SFINTE EVANGHELII
Joi seara ora 19
PREOTUL: – BINECUVÂNTAT ESTE DUMNEZEUL NOSTRU… Amin.
STRANA: – ,,Împărate ceresc…’’ ,’’Prea Sfântă Treime…’’, ‚’ Tatăl nostru…’’
– ,,Veniţi să ne închinăm…’’, Psalm 19
DIACONUL: – ECTENIA MARE.
STRANA: – ,,Aliluia…,, ,’’Când măriţii ucenici…’’(glas 8);
– Cădire mare.
PREOTUL: – EVANGHELIA I-a;
STRANA: – ,,Boierii popoarelor…’’ , Antifon glas 8, cu Mărire… Şi acum…
PREOTUL: – EVANGHELIA a-II-a;
STRANA: – ,,Astăzi Iuda lasă pe Învăţătorul…’’
– Cădire mică.
PREOTUL: – EVANGHELIA a-III-a;
STRANA: – ,,Pus-au treizeci de arginţi…’’
CORUL: – ,, PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI…’’ .
PREOTUL: – EVANGHELIA a-IV-a;
STRANA: – ,,Acestea zice Domnul catre Iudei…’’
PREOTUL: – EVANGHELIA a-V-a;
CORUL: – ,,PRIVIŢI GOLGOTA…’’(preoţii intră în Sf.Altar pentru scoaterea Sf. Cruci).
UN PREOT: – ,, Astăzi s-a spânzurat pe lemn…’’(citit), în timp ce preoţii şi diaconii scot din Sf.Altar, Crucea răstignirii.
STRANA: – ,,Răscumpăratu-ne-ai pe noi…’’
PREOTUL: – EV ANGHELIA a-VI-a
PREDICA
CORUL: -,,ÎN GRĂDINA GHETSIMANI…’’ .
STRANA: – ,,Împărţit-au hainele mele loru-şi…’’(de trei ori)
PREOTUL: – EVANGHELIA a-VII-a;
CORUL: – ,,GHETSIMANI, GHETSIMANI…’’ .
PREOTUL: – EVANGHELIA a-VIII-a;
CORUL: – ORATORIUL: ,,ŞI ERA LA ORA ŞASE…’’ .
PREOTUL: – EVANGHELIA a-IX-a;
CORUL : – ,,CĂMARA TA MÂNTUITORULE…’’ .
PREOTUL: – EVANGHELIA a-X-a;
STRANA: – DOXOLOGIA…
PREOTUL: – EVANGHELIA a-XI-a;
DIACONUL: – ECTENIA ÎNTREITĂ.
PREOTUL: – EVANGHELIA a-XII-a;
CORUL: -,,TATAL NOSTRU…’’
PREOTUL: – ECTENIA CERERILOR,
OTPUSTUL.

↓