Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

1. Acatiste închinate Persoanelor Sfintei Treimi

Acatistul Sfintei Treimi
Acatist de mulțumire – Slavă lui Dumnezeu pentru toate
Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
Acatistul Domnului Iisus Hristos
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Naşterii Domnului
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Botezului Domnului
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Întâmpinării Domnului
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Schimării la Faţă
Acatistul Domnului Iisus Hristos – a intrării în Ierusalim
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Sfintelor Patimi
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Sfântului Mormânt
Acatistul Domnului Iisus Hristos – Sfintei Învieri
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al înălţării
Acatistul Domnului Iisus Hristos – liniștitorul sufletelor noastre
Acatistul Domnului Iisus Hristos – Calea, Adevărul şi Viaţa
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli
Acatistul Domnului Iisus Hristos – de mulţumire
Acatistul Domnului Iisus Hristos – pentru izbăvire de necazuri
Acatistul Domnului Iisus Hristos – pentru izbăvire de boală
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al binecuvântărilor Cereşti
Acatistul Domnului Iisus Hristos – al sfintei Lumini Cereşti
Acatistul Domnului Iisus Hristos – protecţiei Sfinte
Acatistul Domnului Iisus Hristos – doctorul sufletelor şi trupurilor
Acatistul Pogorârea Sfântului Duh I
Acatistul Pogorârea Sfântului Duh II

2. Acatiste închinate Maicii Domnului

Acatistul Naşterii Maicii Domnului
Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului
Acatistul Buneivestiri
Acatistul Adormirii Maicii Domnului
Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului
Acatistul Maicii Domnului – Bucuria tuturor celor necăjiţi
Acatistul Maicii Domnului – împăcarea celor învrăjbiţi
Acatistul Maicii Domnului – Arătătoarea Căii
Acatistul Maicii Domnului – povățuitoarea copiilor
Acatistul Maicii Domnului – pentru iluminare
Acatistul Maicii Domnului – Grabnică ascultătoare
Acatistul Maicii Domnului – Laudă Sfântă
Acatistul Maicii Domnului – Izvorul Tămăduirilor
Acatistul Maicii Domnului – Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Pantanasa Vindecatoarea de Cancer
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Prodromița
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Sporirea Minţii
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Făcătoare de minuni de la Kazan
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Plângătoare de la Boian
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Potirul Nesecat
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Vindecătoarea
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Umilenia Floarea Smereniei
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Bucurie neaşteptată
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – de la Crasna
Acatistul Maicii Domnului la Icoana – Potoleşte întristările noastre
Acatistul Maicii Domnului la icoana – Caută la smerenia
Imnul Acatist al Maicii Domnului – la Rugul Aprins

3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor

Acatistul Înălţării Sfintei Cruci
Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul
Acatistul Sfântului Prooroc Ilie
Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil
Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail
Acatistul Îngerului păzitor
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
Acatistul Sfântului Apostol Andrei
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan
Acatistul Sfântului Apostol Toma
Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon
Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina Taumaturghul – I
Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina Taumaturghul – II
Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul
Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur
Acatistul Sfântului Nicolae
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana
Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon
Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare
Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare
Acatistul Sfântului Luca al Crimeei
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina
Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Paisie Aghioritul
Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva
Acatistul Cuviosului Grigorie Decapolitul
Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul
Acatistul Sfântului Arhidiacon Ştefan
Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian
Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian
Acatistul Sfântului Ciprian I
Acatistul Sfântului Ciprian II
Acatistul Sfântului Fanurie
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla – Sfânta Cuvioasa
Acatistul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana
Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie Basarabov
Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie
Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena
Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul
Acatistul Sfintei Tecla – Cea întocmai cu Apostolii
Acatistul Sfântului Serghie de Radonej
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul
Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina
Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea
Acatistul Sfântului Teofil – Sfânt nebun pentru Hristos
Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel
Acatistul Sfântului Mucenic Nestor
Acatistul Sfantului Teodor Studitul
Acatistul Sfântului Grigorie Palama
Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit
Acatistul Sfântului Elefterie
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei
Acatistul Sfintei Mucenițe Eugenia
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul
Acatistul Sfântului Lavrentie
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon
Acatistul Sfântului Fotie Mărturisitorul – Patriarhul Constantinopolului
Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie
Acatistul Sfântului Ioan Casian
Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica
Acatistul Sfântului Sava Gotul – de la Buzău
Acatistul Sfântului Mucenic Sava – de la Buzău
Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin
Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului
Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava – Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului
Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina
Acatistul Sfântului Simon Zilotul
Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev
Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Valahul Noul
Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov
Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare
Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț
Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena
Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț
Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel
Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion
Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul
Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei
Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți
Acatistul Sfinţilor Mucenici Epictet preotul şi Astion monahul
Acatistul Sfintei Mironosițe Veronica
Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia
Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina
Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor
Acatistul Sfântului Gherman
Acatistul Sintei Mucenițe Hristina
Acatistul Sfintei Macrina
Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie
Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev
Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog I
Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog II
Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina
Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska
Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica
Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina
Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul
Acatistul Sfântului Ambrozie I
Acatistul Sfântului Ambrozie II
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul
Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi Pistis, Elpis şi Agapis
Acatistul Sf. Iona din Kiev
Acatistul Tuturor Sfinţilor
Acatistul tuturor sfinţilor români
Acatistul Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia

4. Alte acatiste

Acatistul pentru cei adormiți
Acatistul pentru pruncii avortați
Acatistul Nunţii
Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor

5. Paraclise și canoane

Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu I
Paraclisul Preasfântei Născătoare de Dumnezeu II
Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
Canonul I de rugăciune al bolnavului
Canonul II de rugăciune al bolnavului
Canon de rugăciune la vreme de necazuri
Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
Canon de rugăciune a copiilor
Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
Canon al Sfântului Ierarh Petru Movilă
Canonul Sfântului Andrei Criteanul
Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
Paraclisul Sfântului Siluan Athonitul
Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou
Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul
Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava
Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva
Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor

↓