Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos

Rugăciunile începătoare :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi icoasele:

Condac 1
Lumină Sfântă şi Dumnezeiască ai avut de la începutul începuturilor, iar noi care Te ştim alături de Tatăl Ceresc şi de Sfântul Duh, luminând în Sfânta Ramă a Dumnezeirii, strigăm: “Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!”

Icos 1
Dumnezeu este Cea Mai Înaltă Personalitate din Universul ştiut şi neştiut de oameni. Din Univers face parte şi Pământul, pe care Domnul Iisus l-a sfinţit cu Toată Fiinţa Sa, iar noi cu umilinţă spunem aşa:
Iisuse, Lumină Cerească, luminează-ne pe noi;
Iisuse, Lumină Binecuvântată, binecuvântează-ne pe noi;
Iisuse, Lumină Preacurată, curăţeşte-ne pe noi;
Iisuse, Lumină Adevărului Sfânt, arată tuturor Adevărul;
Iisuse, Lumina Dreptăţii Sfinte, îndreaptă-ne pe noi;
Iisuse, Lumină Sfântă, dă-ne şi nouă un loc în Cerul Sfânt;
Iisuse, Lumina Sfinţeniei Absolute, sfinţeşte-ne şi pe noi;
Iisuse, Lumină Preafrumoasă, înfrumuseţează-ne pe noi;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 2
Sfânta Lumină a Slavei Divine se vede peste tot în Împărăţia Cerurilor, iar noi pământenii, care am auzit de această Preaminunată Slavă Divină, închinându-ne cu smerenie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Calităţile iubitorilor de Dumnezeu sunt diferite faţă de calităţile Celor din Ceruri, de aceea pe Pământ se dau calităţi şi virtuţi diferite faţă de cele din Sfânta Împărăţie Cerească, iar noi cinstindu-L pe Dumnezeu spunem:
Iisuse, luminează casa noastră, Pământul;
Iisuse, luminează-i pe toţi adepţii Tăi, câţi sunt;
Iisuse, luminează-i pe binefăcători;
Iisuse, luminează-ne şi înţelepteşte-ne;
Iisuse, luminează-ne şi curăţeşte-ne de răul din noi;
Iisuse, luminează-ne şi sfinţeşte-ne;
Iisuse, luminează-ne şi învaţă-ne sa facem Voia Ta;
Iisuse, luminează-ne acum şi in viitor;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 3
Din Sfântul Tron Divin ies multe Raze Sfinte, care-i sfinţesc pe cei aleşi care cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Razele Sfântului Tron Divin pot ajunge la cerinţa rugătorilor devotaţi Lui Dumnezeu, dar acestea s-au spus ca să ne rugăm mai mult şi de aceea sa spunem aşa:
Iisuse, Lumină Sfântă, Care stai pe Tronul Dumnezeiesc;
Iisuse, Lumină Sfântă şi Preaminunată;
Iisuse, Lumină Sfântă a binecuvântărilor cereşti;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne pe noi de unde eşti;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne pe cerescul drum;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne ca să fim mai buni şi mai cinstiţi;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne ca să fim mai milostivi;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne ca sa fim mai evlavioşi şi mai smeriţi;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 4
Dumnezeu poate lumina pe oricine de pe Pământ, care se botează in Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, care se smereşte, se roagă, se milostiveşte de alţii şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cei care nu au Lumină Sfântă la capetele lor, nu înţeleg puterea binefăcătoare a Luminării cereşti; să zicem cu toţii aşa:
Iisuse, Lumina celor care Te propovăduiesc;
Iisuse, Lumina celor care se sfinţesc;
Iisuse, Lumina adevăraţilor virtuoşi;
Iisuse, Lumina adevpraţilor credincioşi;
Iisuse, Lumina binecuvântărilor cereşti;
Iisuse, Lumină Sfântă, Tu Adevărat eşti;
Iisuse, Lumină vpzută pe muntele Tabor;
Iisuse, Lumină Sfântă a celor care nu mor;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 5
Cei care nu au vrut să mai vadă lumea asta trecătoare, s-au retras undeva departe de lume, rugându-se, postind şi Lumină Cerească cerând, iar noi să luăm aminte la învăţăturile Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos şi să cântăm cu smerenie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Maica Domnului împreună cu Cei din Sfântul Ei Sobor, slăvasc neîncetat pe Dumnezeu şi laudă Sfânta Evanghelie a Preaminunatului Ei Fiu Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos, iar noi smeriţi să spunem aşa:
Iisuse, Luminătorul Celor din Sfânta Împărăţie Cerească;
Iisuse, Luminătorul celor care văd Puterea Lui Dumnezeu;
Iisuse, Luminătorul Maicii Tale, Care ne-a dat sfat bun;
Iisuse, Luminătorul Celor din Sfântul Ei Sobor;
Iisuse, Luminătorul celor care vor să fie Luminaţi;
Iisuse, Luminătorul celor care lucrează cele sfinte;
Iisuse, Luminătorul celor care sunt fraţi şi surori;
Iisuse, Luminătorule, nu mă lăsa neluminat când mor;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 6
Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi, Sfinţii Îngeri, preaLuminaţi şi preaminunaţi, stau în jurul Sfântului Tron Divin, văd neîncetat Lumina Ta, Doamne şi cântă fericiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Sfinţii Arhangheli, împreună cu Sfintele Oştiri Cereşti, văd strălucirea Ta Cerească, Te slăvesc pe Tine Doamne, iar noi visând la Frumuseţea Ta Sfântă, spunem aşa:
Iisuse, Lumina Frumuseţii Sfinte;
Iisuse, Lumină Sfântă a celor ce au Dumnezeiască minte;
Iisuse, Lumina Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi;
Iisuse, Lumina Sfinţilor Îngeri Preaminunaţi;
Iisuse, Lumina Sfintelor Oştiri Cereşti;
Iisuse, Lumina Sfintelor Domnii şi Începătorii;
Iisuse, Lumina Sfintelor Stăpânii şi Scaune Cereşti;
Iisuse, Lumină Binecuvântată, Fiul Preasfânt al Tatălui Ceresc;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 7
Sfintele Personalităţi Cereşti, care au trăit pe Pământ, au fost Luminate de Sfânta Lumină a Tatălui Ceresc, de Lumina Cerească a Domnului Iisus, de Razele Sfântului Duh şi când se rugau cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Sfinţii Apostoli au fost aleşi de Domnul Iisus să scrie şi să propovăduiască Sfânta Evanghelie şi prin predicile şi slujbele lor, au Luminat lumea şi au înfiinţat Sfânta Biserică Apostolică Creştină; cu evlavie să spunem aşa:
Iisuse, Lumina tuturor Personalităţilor Cereşti;
Iisuse, Lumina celor ce s-au sfinţit pe Pământ;
Iisuse, Lumină Cerească cu Duh Sfânt;
Iisuse, Lumina Sfinţilor Apostoli;
Iisuse, Lumina Sfinţilor propovăduitori;
Iisuse, Lumina celor ce Te urmează cu credinţă;
Iisuse, Lumina creştinilor smeriţi;
Iisuse, Lumina celor evlavioşi;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 8
Mulţimea tuturor Mucenicilor, Cuvioşi şi Cuvioase, care au primit Cununa Muceniciei, în toată viaţa lor au fost Luminaţi şi acum din Ceruri cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Iubirea Celor din Ceruri este nespus de mare. Cu sfinţenie ascultă şi împlinesc Poruncile Divine şi trăiesc în Lumina Lui Dumnezeu şi în Fericirea Veşnică, iar noi dorind acestea spunem aşa:
Iisuse, Lumina bucuriilor cereşti;
Iisuse, Lumina Sfinţilor Cuvioşi Mucenici;
Iisuse, Lumina Cuvioşilor din toate veacurile;
Iisuse, Lumina Sfintelor Cuvioase, smerite şi cinstite;
Iisuse, Lumina tuturor celor care Te-au iubit şi Te iubesc, Doamne;
Iisuse, Lumina Sfântă a celor care Te ascultă;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne şi înţelepteşte-ne;
Iisuse, Lumină Sfântă, curăţeşte-ne şi înfrumuseţează-ne;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 9
Dumnezeule Preasfânt, ai spus: “Iată, că Eu voi fi cu voi în toate veacurile!” şi acum întărind creştinismul Te cobori, Cuvântul Lui Dumnezeu, învăţându-ne şi îndrumându-ne pe noi, care cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cei care primesc Lumina Învăţăturii Cereşti, au de la Tine, Doamne Iisuse, calităţi, virtuţi sfinte şi multe daruri cereşti, dar şi ajutor ceresc, sfânt şi binecuvântat. Pentru aceasta să spunem aşa:
Iisuse, Lumină Cerească, a celor pe care îi înstruieşti;
Iisuse, Lumina celor cu Har Sfânt;
Iisuse, Lumina celor care primesc Sfinte Comunicări;
Iisuse, Lumina celor care în vedenie Te văd;
Iisuse, Lumina celor nevinovaţi;
Iisuse, Lumina celor care sunt alături de Tine;
Iisuse, Lumina celor care fac Voia Ta;
Iisuse, Lumina celor care Te iubesc;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 10
Conducătorii celor zece Ceruri ale Sfintei Împărăţii, sunt Personalităţi PreaLuminate şi Binecuvântate, care împlinesc toate cu măiestrie Sfântă, iar Ţie Doamne, Conducătorul a tot şi a toate, Îţi cântăm: Aliluia!Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Fiecare Cer are un Conducător şi un Comandament, în care sunt Foarte Mari Personalităţi Cereşti. Să ne smerim şi să ne rugăm din inimă aşa:
Iisuse, Lumina Dragostei Dumnezeieşti;
Iisuse, Lumina Smereniei Absolute;
Iisuse, Lumina Vieţii Veşnice;
Iisuse, Lumină Necreată şi Nepieritoare;
Iisuse, Lumina celor care au misiuni în tot Universul;
Iisuse, Lumina celor care Te văd;
Iisuse, Lumina celor care văd în Ceruri;
Iisuse, Lumina celor aleşi şi binecuvântaţi;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 11
Fii Luminii Cereşti, care vin pe Pământ, duc o luptă aprigă contra celor care sunt împotriva Ta Doamne, dar înarmaţi cu Putere de la Tine, biruiesc şi cântî: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Cei care sunt alături de cei binecuvântaţi şi aleşi de Dumnezeu spre a face lucrare Sfântă, vor avea şi ei un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi vor fi Luminăţi veşnic. Rugându-ne şi închinându-ne să spunem aşa:
Iisuse, Lumina fiilor preabinecuvântaţi, luminează-ne;
Iisuse, Lumina celor care luptă contra tuturor relelor;
Iisuse, Lumină Dumnezeiasca, binecuvântează-ne şi pe noi;
Iisuse, Lumina aleşilor din toate veacurile;
Iisuse, Lumina celor care fac lucrare Sfântă;
Iisuse, Lumina celor care îşi pun toată nădejdea în Tine;
Iisuse, Lumina celor care sunt chemaţi ca să aducă oamenilor Lumină;
Iisuse, Lumină Sfântă, nu ne părăsi pe noi;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 12
PreaLuminaţii din Sfânta Pertutie Divină au mare dragoste pentru Domnul Iisus Hristos şi slăvindu-L şi respectându-L cereşte, cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfintele Personalităţi ale Sfintei Pertutii Divine, fiind Luminate Dumnezeieşte, pe lângă activitatea lor Cerescă ne pot ajuta şi pe noi, oamenii. Să ne rugăm din inimă aşa:
Iisuse, Lumină Dumnezeiască, luminează-ne inimile;
Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne sufletele;
Iisuse, Lumină Preaînţeleaptă, luminează-ne minţile;
Iisuse, Lumină Desăvârşită, fă-ne să fim asemenea Ţie;
Iisuse, Lumină Atotfiitoare, luminează-ne şi în veşnicie;
Iisuse, Lumina Adevărului, ajută-ne să ne trezim;
Iisuse, Lumină Preaminunată, ajută-ne sa renaştem în spirit;
Iisuse, Lumina Vieţii, înfrumuseţează-ne sufletele şi minţile;
Iisuse, Luminătorul Celor din Ceruri, luminează-ne si pe noi, pamantenii cei pacatosi!

Condac 13
(de 3 ori)
Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Luminătorul tuturor neamurilor şi popoarelor şi al celor care nu au auzit încă de Tine, luminează cu Lumina Ta Cea Sfântă pe toţi cei care cu dragoste cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule al nostru, Luminătorul, Binecuvântătorul şi Vindecătorul tuturor celor care aleargă la Tine, Te rugăm coboară peste noi Razele Tale de Lumină Sfântă şi luminează-ne, întăreşte-ne, binecuvântează-ne şi însănătoşeşte-ne pe noi şi pe toţi cei care Te iubesc pe Tine şi pe toţi Cei din Ceruri. Coboară peste toţi iubitorii de cele sfinte şi cereşti, Harul Tău Cel Atotputernic şi izgoneşte din noi, din preajma noastră, din familiile noastre şi din toţi cei dragi, pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumina Ta Cea Sfântă, ca să putem să facem în toate Voia Ta. Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale, Doamne. Amin!

↓