Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

 Pr. Dr. Ioan Codorean 

 • Nume: Codorean Ioan Demian
 • Data nașterii : 17 Ianuarie 1974, Loc. Toboliu, Bihor
 • Stare civilă: căsătorit, 2 copii

Activitarea profesională :

 • 2009 – Director al Centrului Cultural Ortodox – Biserica cu Lună
 • 2007-2009 Consilier cultural al Episcopiei Oradiei
 • 2006-2008 Preot la Catedrala Episcopală cu hramul “Învierea Domnului” din Oradea
 • 2005-2007 Secretar al Protopopiatului din Oradea
 • 2006-2008 Profesor de limba greacă la Liceul teologic ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea
 • 2003-2005 Diacon al Mitropoliei de Arneea și Sf. Munte Grecia
 • 1999-2003 Diacon la Biserica cu Lună
 • 1996-1999 Profesor titular de religie la Școala Generală “Nicolae Bălcescu” din Oradea

Educatie si formare

 • 2008– doctor în teologie al Universității „Lucian Blaga”din Sibiu
 • 2004-2006 studii de specializare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Aristotel din Tesalonic (Grecia)
 • 2003-2004 studii de limbă greacă la Facultatea de Filologie din cadrul Universității Aristotel din Tesalonic
 • 2001-2002 cursuri de limba ebraică la Centrul Comunității Evreiești din Oradea
 • 1997-2003 doctorand la Catedra Studiul Vechiului Testament și Limba Ebraică – Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu
 • 1996-1997 cursuri de Masterat la Specialitatea Studiul Vechiului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Oradea
 • 1992-1996 licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxa din Oradea
 • 1988-1992 absolvent al Liceului „Arany Ianos” din Salonta
 • 1980-1988 Școala Generală din Toboliu

Activitate științifică
Lucrări publicate:

 • „Reflectii exegetico – doctrinare si istorice asupra monoteismului vechiului testament”, Editura Universitatii, Oradea, 2010
 • „File de marturisire din trecutul ortodoxiei bihorene”, Editura Aureo, Oradea, 2011
 • „Biserica in lume – dezbateri actuale”, Editura Primus, Oradea, 2012

Lucrări colective:

 • Biblia si spiritualitatea crestinului, Editura  „Episcop Nicolae Popovici”, Oradea, 2008
 • Biserica cu lună – 225 de ani de veghe la păstrarea și afirmarea ortodoxiei bihorene, „Editura Episcop Nicolae Popovici”, Oradea 2009

Articole și studii

 • „Biblia in preocuparile lui Origen”, rev. Orizonturi Teologice, an II, nr. 4/ 2002
 • „Curente tradiționaliste și moderniste în iudaismul contemporan”, O.T., an. III, nr. 4/ 2003
 • Ierusalimul celui de al doilea templu în scrierile lui Iosif Flaviu
 • „Criza spirituală a omului contemporan sau nevoia de spiritualitate”, Legea Românească, an. X, nr. 4/ 1999
 • „Paternitatea lui Dumnezeu în raport cu libertatea omului în lumina Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții”, L.R., an. XV, nr. 3/ 2004
 • „Mitul emancipării sau revolta omului contemporan față de paternitatea lui Dumnezeu”, L.R., nr. 4/ 2004
 • „Premisele, posibilitățile și condițiile relației dintre Stat și Biserica”, L.R., nr. 3/2006
 • „Tradiția – valoare de patrimoniu a spiritualității românești în context european”, L.R., nr.4/2007
 • „Episcopul Dr. Roman Ciorogariu (1852-1936) – apostol al Bisericii și al Neamului”   , L.R. , nr. 1/2009
 • „Vasile Mangra, un ierarh bihorean sub povara vremurilor”, L.R., nr. 3/ 2009
 • „Contribuția lui Vasile Mangra la reinfiintarea Episcopiei Oradiei” L.R. , nr. 3/2009
 • „Ioan Ignatie Papp, Episcopul Aradului (1903-1925) – un vrednic fiu al Bihorului si unul dintre ctitorii Bisericii cu lună” L.R., nr. 2/2009 etc.

 • Conferințe, emisiuni radio și tv, interviuri, simpozioane, numeroase articole publicate în cotidianele Lumina, Crișana etc..

Abilități personale :

 • Diploma de competență lingvistică – limba greacă
 • Limba engleză : cursiv
 • Limba franceză : mediu

 

↓