Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro
Rânduiala predicilor susținute de către slujitorii BISERICII CU LUNĂ din Oradea, în perioada 01 ianuarie 2019 – 01 ianuarie 2020
DATA DUMINICA sau SĂRBĂTOAREA PREDICĂ
01 ian. TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI;SF.IER.VASILE CEL MARE(Anul Nou, Tedeum) Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06 ian. BOTEZUL DOMNULUI-Boboteaza-Dumnezeiasca arătare Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
07 ian. Soborul Sf.Prooroc Ioan Botezătorul Diac.LUCIAN BUZILĂ
13 ian.

D.după Botezul Dommnului(începutul propovăduirii Domnului)Ev.Matei

4, 12-17

Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
20 ian. D.a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși)Ev.Luca 17, 12-19 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
27 ian. D.a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)Ev.Luca 18, 35-43 Pr.DUMITRU POPOVICI
30 ian. Sf.Trei Ier.:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură deAur Diacon ALIN BALA
02 feb. ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
03 feb. D.a 32-a după Rusalii(a lui Zaheu)Ev Luca 19, 1-10 Pr.TEODOR CRISTEA
10 feb. D.a 17-a după Rusalii (a Cananeencei) Ev.Matei 15, 21-28 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
17 feb.

D.a 33-a după Rusalii(a Vameșului și a Fariseului) Ev.Luca 18, 10-14

(Începutul Triodului)

Pr.Dr.IOAN CODOREAN
24 feb. D.a 34-a după Rusalii(a Întoarcerii fiului risipitor) Ev.Luca 15, 11-32 Pr.DUMITRU POPOVICI
03 mar. D.Înfricoșătoarei Judecăți(a Lăsatului sec de carne)Ev.Matei 25,31-46 Pr.TEODOR CRISTEA
10 mar. D.Izgonirii lui Adam din Rai(a Lăsatului sec de brânză) Ev. Matei 6, 14-21 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
17 mar. D.întâi  din  Post(a Ortodoxiei) Ev, Ioan1, 43-51 Pastorala Sf.SINOD
24 mar.

D.a 2-a din Post(a Sf Ier Grigorie Palama, Vindecarea slăbănogului din

Capernaum) Ev.Marcu.2, 1-12

Pr.DUMITRU POPOVICI
25 mar. BUNA VESTIRE (dezlegare la pește) Pr.TEODOR CRISTEA
31 mar.

D.a 3-a din Post(a Sf.Cruci), Luarea Crucii și urmarea lui Hristos

Ev.Marcu 8, 34-38 9,1

Pr.TEODOR CRISTEA
07apr.

D. a 4-a din Post(a Sf Cuv Ioan Scărarul Ev.Marcu 9,17-32_Vindecarea

Fiului lunatic Ev.Matei 4, 25_5, 1-12_Predica de pe munte-Fericirile)

Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN

14 apr.

 

D.  5-a din Post(a Sf Cuv Maria Egipteanca) Ev.  Marcu 10, 32-45) Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21 apr. Intrarea Domnului în Ierusalim, D.a 6-a din Post-Floriile Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
28 apr. ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paști) Pastorala PS SOFRONIE
29 apr. Sfintele Paști, Sf.Mare Mc.Gheorghe, purtătorul de biruință Pr.TEODOR CRISTEA
30 apr. Sfintele Paști Diacon LICIAN BUZILĂ
03 mai Izvorul Tămăduirii Diacon DANIEL CRISTEA
05 mai D.a 2-a după Paști(a Sf Apostol Toma) Ev. Ioan 20. 19-31 Pr.TEODOR CRISTEA
12 mai D.a 3-a după Paști(a Mironosițelor) Ev Marcu 15,43-47 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
19 mai D.a 4-a după Paști(Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) Ev Ioan 5,1-15 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21 mai

Sf.Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa

Elena

Pr.DUMITRU POPOVICI
26 mai D. a 5-a după Paști( a Samarinencei) Ev Ioan 4, 5-42 Pr.DUMITRU POPOVICI
02 iun. D.a 6-a după Paști(Vindecarea orbului din naștere)Ev Ioan 9, 1-38 Pr.TEODOR CRISTEA
06 iun. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (Ziua Eroilor) Diacon ALIN BALA
09 iun. D. a 7-a după Paști (a Sf.Părinți de la Sinodui I Ecumenic)_Rugăciunea lui Iisus Ev. Ioan 17, 1-13 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
16 iun. Pogorârea Sf.Duh-Rusaliile_D.a 8-a după Paști Ev Ioan 7,37-53_8, 12 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
17 iun. SFÂNTA TREIME Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
23 iun.

D.întâi după Rusalii(a Tuturor Sfinților)Ev Matei 10, 32-33_37-38 și

19, 27-30 (Urmarea lui Hristos)

Pr.DUMITRU POPOVICI
24 iun. Nașterea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele) Diacon LICIAN BUZILĂ
29 iun. Sfinții Apostoli Petru și Pavel Diacon ALIN BALA
30 iun. D.a 2-a după Rusalii(a Sf.Români) Ev Matei 4, 18-23 Pr.TEODOR CRISTEA
07 iul. D.a 3-a după Rusalii(Despre grijile vieții) Ev Matei 6,22-33 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
14 iul.

D. a 4-a după Rusalii(a Sf Părinți de la Sinodul IV Ec.)_Vindecarea

slugii sutașului Ev Matei 8,5-13_Rugăciunea lui Iisus

Pr.Dr.IOAN CODOREAN
20 iul. Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul Diacon LICIAN BUZILĂ
21 iul.

D. a 5-a după Rusalii(Vindecarea celor doi demoniați din ținutul

Gadarei Ev Matei 8, 28-34_9,1

Pr.DUMITRU POPOVICI
28 iul.

D. a 6-a după Rusalii(Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

Ev Matei 9, 1-8

Pr.TEODOR CRISTEA
04 aug.

D.a 7-a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum

Ev Matei 9, 27-35

Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06 aug. SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI Pr.Dr.IOAN CODOREAN
11 aug . D.a 8-a după Rusalii(Înmulțirea pâinilor) Ev Matei 14, 14-22 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
15 aug. ADORMIREA MAICII DOMNULUI Pr.DUMITRU POPOVICI
18 aug.

D. a 9-a după Rusalii(Umblarea pe mare-potolirea furtunii)Ev Matei

14, 22-34

Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
25 aug. D.a 10 după Rusalii(Vindecarea lunaticului) Ev Matei 17, 14-23 Pr.TEODOR CRISTEA
29 aug. Tăierea capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul Diacon ALIN BALA
01 sep.

D. a 11-a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv) Ev Matei 18, 23-35

Începutul anului bisericesc

Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
08 sep.

Nașterea Maicii Domnului.D.dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim Ev Ioan 3, 13-17

Pr.Dr.IOAN CODOREAN
14 sep. ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (Post ) Pr.DUMITRU POPOVICI
15 sep. Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ev.Marcu 8, 34-38 și 9,1_Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului Pr.DUMITRU POPOVICI
22 sep. D.a 18-a după Rusalii(Pescuirea minunată) Ev.Luca 5, 1-11 Pr.TEODOR CRISTEA
29 sep. D.a 19-a după Rusalii(Predica de pe Munte-Iubirea vrăjmașilor),  Ev Luca 6, 31-36 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
01 oct. Acoperământul Maicii Domnului Diacon DANIEL CRISTEA
06  oct. D.a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);Ev.Luca 7, 11-16 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
13 oct.   D.a 21-a după Rusalii(a Sf.Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) ; Ev.Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); Ev.Ioan 17,1-13(Rugăciunea lui Iisus) Pr.DUMITRU POPOVICI
14 oct. Sfânta Cuv Parascheva de la Iași Diacon LICIAN BUZILĂ
20 oct. D.a 23a după Rusalii(Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor)Ev Luca 8,26-39 Pr.TEODOR CRISTEA
21 oct. Sf.Cuv.Mărturisitori:Visarion și Sofronie_Sf.Mc.Oprea Diacon DANIEL CRISTEA
26 oct. Sf.Mare Mc.Dimitrie, Izvorâtorul deMir Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
27 oct. Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor_D.a 24-a duă Rusalii(Învierea fiicei lui Iair) Ev Luca 8, 41-56 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
03 nov. D.a 22- a după Rusalii (Bogatul nemilos și săracul Lazăr); Ev.Luca 16,19-31 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08 nov. Soborul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri Diacon LICIAN BUZILĂ
10 nov. D.a 25-a după Rusalii(Pilda samarineanului milostiv)Ev Luca 10, 25-37 Pr.DUMITRU POPOVICI
17 nov.

D.a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Ev.Luca 12, 16-21

 

Pr.TEODOR CRISTEA
21 nov. Intrarea în biserică a Maicii Domnului Diacon ALIN BALA
24 nov. D.30–a după Rusalii (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor) Ev Luca 18, 18-27 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
30 nov.

Sf.Ap.Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf.

Ier.Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei

 

Diacon LICIAN BUZILĂ
01 dec. D.a 16-a după Rusalii(Pilda talanților) Ev Matei 25, 14-30 Pr.Dr.IOAN CODOREAN
06 dec. Sf.Ier.Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni Diacon ALIN BALA
08 dec. D.a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);Ev. Luca 13, 10-17 Pr.DUMITRU POPOVICI
15 dec.  D.a 28-a după Rusalii (a Sf.Strămoși după trup a Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ev.Luca 14, 16-24 Pr.TEODOR CRISTEA
22 dec.

D.dinaintea nașterii Domnului (a Sf.Părinți după trup ai Domnului)

Ev. Matei 1,1-25 (Genealogia Mântuitorului)

Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25 dec. NAȘTEREA DOMNULUI (Crăciunul) Pastorala PS SOFRONIE
26 dec. Soborul Maicii Domnului Pr.Dr.IOAN CODOREAN
27 dec. Sf.Ap.,  întâiul Mc.și Arhidiacon Ștefan Diacon LICIAN BUZILĂ
29 dec. Duminica după Nașterea Domnului (a Sf.Iosif Logodnicul, David Proorocul și Iacob, rudenia  Domnului); Ev Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt) Pr.Dr.IOAN CODOREAN
01 ian. 2020 Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel  Mare (Anul Nou) Diac.GHEORGHE BĂBUȚ

05 ian.

2020

Dum.dinaintea BOTEZULUI DOMNULUI; Ajunul BOTEZULUI DOMNULUI.Post. Diacon ALIN BALA
Rânduiala predicilor la BISERICA CU LUNĂ din Oradea, în perioada 01.01.2019 – 01.01. 2020

DATADUMINICA sau SĂRBĂTOAREAPREDICĂ
01.01.2019TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI;SF.IER.VASILE CEL MARE(Anul Nou, Tedeum)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.01.2019BOTEZUL DOMNULUI- Boboteaza-Dumnezeiasca arătareDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
07.01.2019Soborul Sf.Prooroc Ioan BotezătorulDiac.LUCIAN BUZILĂ
13.01.2019D.după Botezul Dommnului(începutul propovăduirii Domnului)Ev.Matei 4, 12-17Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
20.01.2019D. a 29 -a după Rusalii (a celor 10 leproși)Ev.Luca 17, 12-19Pr.Dr.IOAN CODOREAN
27.01.2019D. a 31- a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)Ev.Luca 18, 35-43Pr.DUMITRU POPOVICI
30.01.2019Sf.Trei Ier.:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură deAurDiacon ALIN BALA
02.02.2019ÎNTÂMPINAREA DOMNULUIDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
03.02.2019D.a 32- a după Rusalii(a lui Zaheu)Ev Luca 19, 1-10Pr.TEODOR CRISTEA
10.02.2019D. a 17- a după Rusalii (a Cananeencei) Ev.Matei 15, 21-28Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
17.02.2019D. a 33-a după Rusalii(a Vameșului și a Fariseului) Ev.Luca 18, 10-14 (Începutul Triodului)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
24.02.2019D. a 34-a după Rusalii(a Întoarcerii fiului risipitor) Ev.Luca 15, 11-32Pr.DUMITRU POPOVICI
03.03.2019D. Înfricoșătoarei Judecăți(a Lăsatului sec de carne)Ev.Matei 25,31-46Pr.TEODOR CRISTEA
10.03.2019D. Izgonirii lui Adam din Rai(a Lăsatului sec de brânză) Ev. Matei 6, 14-21Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
17.03.2019D. întâi din Post(a Ortodoxiei) Ev, Ioan1, 43-51Pastorala Sf.SINOD
24.03.2019D. a 2- a din Post(a Sf Ier Grigorie Palama, Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Ev.Marcu.2, 1-12Pr.DUMITRU POPOVICI
25.03.2019BUNA VESTIRE (dezlegare la pește)Pr.TEODOR CRISTEA
31.03.2019D.a 3- a din Post(a Sf.Cruci), Luarea Crucii și urmarea lui Hristos Ev.Marcu 8, 34-38 9,1Pr.TEODOR CRISTEA
07.04.2019D. a 4- a din Post(a Sf Cuv Ioan Scărarul Ev.Marcu 9,17-32_Vindecarea Fiului lunatic Ev.Matei 4, 25_5, 1-12_Predica de pe munte-Fericirile)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
14.04.2019D. 5-a din Post(a Sf Cuv Maria Egipteanca) Ev. Marcu 10, 32-45)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21.04.2019Intrarea Domnului în Ierusalim, D.a 6-a din Post- FloriileDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
28.04.2019ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paști)Pastorala PS SOFRONIE
29.04.2019Sfintele Paști, Sf.Mare Mc.Gheorghe, purtătorul de biruință Pr.TEODOR CRISTEA
30.04.2019Sfintele PaștiDiacon LUCIAN BUZILĂ
03.05.2019Izvorul TămăduiriiDiacon DANIEL CRISTEA
05.05.2019D.a 2- a după Paști(a Sf Apostol Toma) Ev. Ioan 20. 19-31Pr.TEODOR CRISTEA
12.05.2019D. a 3-a după Paști(a Mironosițelor) Ev Marcu 15,43-47Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
19.05.2019D. a 4- a după Paști(Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) Ev Ioan 5,1-15Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21.05.2019Sf.Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa ElenaPr.DUMITRU POPOVICI
26.05.2019D. a 5- a după Paști( a Samarinencei) Ev Ioan 4, 5-42Pr.DUMITRU POPOVICI
02.06.2019D.a 6-a după Paști(Vindecarea orbului din naștere)Ev Ioan 9, 1-38Pr.TEODOR CRISTEA
06.06.2019ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (Ziua Eroilor)Diacon ALIN BALA
09.06.2019D. a 7-a după Paști (a Sf.Părinți de la Sinodui I Ecumenic)_Rugăciunea lui Iisus Ev. Ioan 17, 1-13Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
16.06.2019Pogorârea Sf.Duh- Rusaliile_D.a 8-a după Paști Ev Ioan 7,37-53_8, 12Pr.Dr.IOAN CODOREAN
17.06.2019SFÂNTA TREIMEDiac.GHEORGHE BĂBUȚ
23.06.2019D.întâi după Rusalii(a Tuturor Sfinților)Ev Matei 10, 32-33_37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos)Pr.DUMITRU POPOVICI
24.06.2019Nașterea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele)Diacon LUCIAN BUZILĂ
29.06.2019Sfinții Apostoli Petru și PavelDiacon ALIN BALA
30.06.2019D.a 2- a după Rusalii(a Sf.Români) Ev Matei 4, 18-23Pr.TEODOR CRISTEA
07.07.2019D.a 3 -a după Rusalii(Despre grijile vieții) Ev Matei 6,22-33Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
14.07.2019D. a 4- a după Rusalii(a Sf Părinți de la Sinodul IV Ec.)_Vindecarea slugii sutașului Ev Matei 8,5-13_Rugăciunea lui IisusPr.Dr.IOAN CODOREAN
20.07.2019Sfântul și slăvitul Proroc Ilie TesviteanulDiacon LUCIAN BUZILĂ
21.07.2019D. a 5- a după Rusalii(Vindecarea celor doi demoniați din ținutul Gadarei Ev Matei 8, 28-34_9,1Pr.DUMITRU POPOVICI
28.07.2019D. a 6 -a după Rusalii(Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Ev Matei 9, 1-8Pr.TEODOR CRISTEA
04.08.2019D.a 7- a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum Ev Matei 9, 27-35Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.08.2019SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUIPr.Dr.IOAN CODOREAN
11.08.2019D.a 8 -a după Rusalii(Înmulțirea pâinilor) Ev Matei 14, 14-22Pr.Dr.IOAN CODOREAN
15.08.2019ADORMIREA MAICII DOMNULUIPr.DUMITRU POPOVICI
18.08.2019D. a 9 -a după Rusalii(Umblarea pe mare-potolirea furtunii)Ev Matei 14, 22-34Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
25.08.2019D.a 10 după Rusalii(Vindecarea lunaticului) Ev Matei 17, 14-23Pr.TEODOR CRISTEA
29.08.2019Tăierea capului Sf.Prooroc Ioan BotezătorulDiacon ALIN BALA
01.09.2019D. a 11 -a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv) Ev Matei 18, 23-35 Începutul anului bisericescPr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
08.09.2019Nașterea Maicii Domnului.D.dinaintea Înălțării Sfintei Cruci Convorbirea lui Iisus cu Nicodim Ev Ioan 3, 13-17Pr.Dr.IOAN CODOREAN
14.09.2019ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (Post )Pr.DUMITRU POPOVICI
15.09.2019Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci ( Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ev.Marcu 8, 34-38 și 9,1_Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul BanatuluiPr.DUMITRU POPOVICI
22.09.2019D.a 18-a după Rusalii(Pescuirea minunată) Ev.Luca 5, 1-11Pr.TEODOR CRISTEA
29.09.2019D.a 19- a după Rusalii(Predica de pe Munte-Iubirea vrăjmașilor), Ev Luca 6, 31-36Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
01.10.2019Acoperământul Maicii DomnuluiDiacon DANIEL CRISTEA
06.10.2019D. a 20- a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);Ev.Luca 7, 11-16Pr.Dr.IOAN CODOREAN
13.10.2019D. a 21- a după Rusalii(a Sf.Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) ; Ev.Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); Ev.Ioan 17,1-13(Rugăciunea lui Iisus)Pr.DUMITRU POPOVICI
14.10.2019Sfânta Cuv Parascheva de la IașiDiacon LUCIAN BUZILĂ
20.10.2019D.a 23- a după Rusalii(Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor ) Ev Luca 8,26-39Pr.TEODOR CRISTEA
21.10.2019Sf.Cuv.Mărturisitori:Visarion și Sofronie_Sf.Mc.OpreaDiacon DANIEL CRISTEA
26.10.2019Sf.Mare Mc.Dimitrie, Izvorâtorul deMir Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
27.10.2019Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor_D.a 24-a duă Rusalii(Învierea fiicei lui Iair) Ev Luca 8, 41-56Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
03.11.2019D. a 22- a după Rusalii (Bogatul nemilos și săracul Lazăr); Ev.Luca 16,19-31Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.11.2019Soborul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteriDiacon LUCIAN BUZILĂ
10.11.2019D.a 25 -a după Rusalii(Pilda samarineanului milostiv)Ev Luca 10, 25-37Pr.DUMITRU POPOVICI
17.11.2019D. a 26- a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) Ev.Luca 12, 16-21Pr.TEODOR CRISTEA
21.11.2019Intrarea în biserică a Maicii DomnuluiDiacon ALIN BALA
24.11.2019D.30-- a după Rusalii (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor) Ev Luca 18, 18-27Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
30.11.2019Sf.Ap.Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf. Ier.Andrei Șaguna, mitropolitul TransilvanieiDiacon LUCIAN BUZILĂ
01.12.2019D.a 16 -a după Rusalii(Pilda talanților) Ev Matei 25, 14-30Pr.Dr.IOAN CODOREAN
06.12.2019Sf.Ier.Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuniDiacon ALIN BALA
08.12.2019D. a 27- a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);Ev. Luca 13, 10-17Pr.DUMITRU POPOVICI
15.12.2019 D. a 28- a după Rusalii (a Sf.Strămoși după trup a Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ev.Luca 14, 16-24Pr.TEODOR CRISTEA
22.12.2019D.dinaintea nașterii Domnului ( a Sf.Părinți după trup ai Domnului) Ev. Matei 1,1-25 (Genealogia Mântuitorului)Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25.12.2019NAȘTEREA DOMNULUI (Crăciunul)Pastorala PS SOFRONIE
26.12.2019Soborul Maicii DomnuluiPr.Dr.IOAN CODOREAN
27.12.2019Sf.Ap., întâiul Mc.și Arhidiacon ȘtefanDiacon LUCIAN BUZILĂ
29.12.2019Duminica după Nașterea Domnului ( a Sf.Iosif Logodnicul, David Proorocul și Iacob, rudenia Domnului); Ev Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt)Pr.Dr.IOAN CODOREAN
01.01.2020Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou)Diac.GHEORGHE BĂBUȚ
05.01.2020Dum.dinaintea BOTEZULUI DOMNULUI; Ajunul BOTEZULUI DOMNULUI.Post.Diacon ALIN BALA

          

Rânduiala slujirilor la BISERICA CU LUNĂ din Oradea în perioada 01.01.2019 – 31.12.2020
Perioada Preot de serviciu Preot Liturghisitor
01.01 – 06.01 Pr. TEODOR CRISTEA Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
07.01 – 13.01 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.Dr.IOAN CODOREAN
14.01 – 20.01 Pr.D.IOAN CODOREAN Pr.DUMITRU POPOVICI
21.01 – 27.01 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr. TEODOR  CRISTEA
28.01 – 03.02 Pr. TEODOR CRISTEA Pr.Dr.IOAN CODOREAN
04.02 – 10.02 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr. TEODOR  CRISTEA
11.02 – 17.02 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.DUMITRU POPOVICI
18.02 – 24.02 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25.03 – 03.03 Pr. TEODOR CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
04.03 – 10.03 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.Dr.IOAN CODOREAN
11.03 – 17.03 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr. TEODOR  CRISTEA
18.03 – 24.03 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
25.03 – 31.03 Pr. TEODOR CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
01.04 – 07.04 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.04 -14.04 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
15.04 -21.04 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr. TEODOR  CRISTEA
22.04 – 28.04 SĂPTĂMÂNA SFINTELOR PATIMI (Toți preoții)
29.04 – 05.05 Pr. TEODOR CRISTEA Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
06.05 – 12.05 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.DUMITRU POPOVICI
13.05 – 19.05 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr. TEODOR  CRISTEA
20.05 – 26.05 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Dr.IOAN CODOREAN
27.05 – 02.06 Pr. TEODOR CRISTEA Pr.Dr.IOAN CODOREAN
03.06 – 09.06 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr. TEODOR  CRISTEA
10.06 – 16.06 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.DUMITRU POPOVICI
17.06 – 23.06 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
24.06 – 30.06 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
01.07 – 07.07 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.Dr.IOAN CODOREAN
08.07 – 14.07 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr. TEODOR  CRISTEA
15.07 – 21.07 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
22.07 – 28.07 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
29.07 – 04.08 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.DUMITRU POPOVICI
05.08 – 11.08 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr. TEODOR  CRISTEA
12.08 – 18.08 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Dr.IOAN CODOREAN
19.08 – 25.08 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.Dr.IOAN CODOREAN
26.08 – 01.09 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr. TEODOR  CRISTEA
02.09 – 08.09 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.DUMITRU POPOVICI
09.09 -15.09 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
16.09 – 22.09 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
23.09 – 29.09 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.Dr.IOAN CODOREAN
30.09 – 06.10 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr. TEODOR CRISTEA
07.10 – 13.10 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
14.10 – 20.10 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.Dr.IOAN CODOREAN
21.10 – 27.10 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.DUMITRU POPOVICI
28.10 – 03.11 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
04.11 – 10.11 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr. TEODOR CRISTEA
11.11 – 17.11 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
18.11 – 24.11 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr. TEODOR  CRISTEA
25.11 – 01.12 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.DUMITRU POPOVICI
02.12 – 08.12 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr.Dr.IOAN CODOREAN
09.12 – 15.12 Pr. TEODOR  CRISTEA Pr.DUMITRU POPOVICI
16.12 – 22.12 Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN Pr.Dr.IOAN CODOREAN
23.12 – 29.12 Pr.Dr.IOAN CODOREAN Pr.Prof.Dr.D.MEGHEȘAN
30.12.2019 – 05.01.2020 Pr.DUMITRU POPOVICI Pr. TEODOR  CRISTEA
↓