Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Centrul Cultural Ortodox Catedrala cu Lună

            În baza deciziei chiriarhale 2183, din 1 septembrie 2009, în conformitate cu prevederile art. 102 din Statutul de Organizare şi Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române a luat fiinţă Centrul Cultural Ortodox Catedrala cu Lună. Centrul îşi desfăşoară activitatea pe lângă Biserica cu Lună şi este o Organizaţie non-profit care are drept scop desfăşurarea de activităţi culturale şi sociale în folosul credincioşilor comunităţii ortodoxe a urbei Oradiei, destinata în special copiilor şi tinerilor.

Obiectivele Centrului:

1. Activităţi culturale

a. activităţi cu tineretul: cateheză, excursii şi pelerinaje la mânăstirile din ţară, meditaţii gratuite la limbile moderne şi la alte materii de bază, organizarea unor cercuri de pictură, vernisaje etc.
b. restaurarea obiectelor de patrimoniu
c. editarea de cărţi religioase
d. organizarea de conferinţe şi seri duhovniceşti, precum şi a altor manifestări de ordin cultural

2. Acţiuni sociale

a. susţinerea materială a copiilor cu probleme sociale
b. facilitarea accesului la educaţie a acestei categorii de copii
c. organizarea unor grupuri de voluntariat care să identifice familiile cu probleme sociale şi să desfăşoare activităţi de voluntariat în folosul copiilor ce provin din cadrul acestor familii
d. acţiuni social-culturale la Casele de copii

            În prezent, în cadrul Centrului se organizează săptămânal meditaţii gratuite la limba engleză: pe două grupe, şi la limba germană o grupă. În pregătire este şi o grupă pentru meditaţii la Limba şi literatura română. Profesoarele care pregătesc aceste grupe prestează muncă de voluntariat. Centrul este deschis tuturor copiilor şi tinerilor, fără discriminări de ordin confesional sau de altă natură.
             Cei care doresc să se înscrie la cursurile de limbi moderne pot să se adreseze direct la tel. : 0744.920.405 sau e-mail : c.cidus@gmail.com
Totodată, cei ce vor să susţină activităţile ce se desfăşoară în cadrul Centrului pot să se adreseze direct coordonatorului acestei Organizaţii cultural-religioase si sociale, la adresele menţionate.

Pr. Dr.  Ioan Codorean
Director al Centrului Cultural Ortodox Biserica cu Lună

↓