Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

 Episcopul – vicar Petroniu Sălăjanul

Petroniu (Petru din botez) Florea s-a născut în 30 noiembrie 1965 în localitatea Târgu-Mureş, judeţul Mureş, din părinţii Traian şi Fira Florea (ca al 8-lea dintre cei 9 copii ai familiei).

Educaţie şi formare:

 • Cursurile şcolii primare, gimnaziul şi prima treaptă de liceu le-a urmat în TârguMureş.
 • 1983-1988 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din ClujNapoca.
 • iulie 1988 a dat examen de admitere la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu şi a fost declarat admis.
 • septembrie 1988 – iunie 1989 şi-a satisfăcut stagiul militar, ca soldat cu termen redus, într-o unitate militară din Lugoj, judeţul Timiş.
 • 1989-1990 a urmat cursurile anului I ale Institutului Teologic Ortodox din Sibiu.
 • octombrie 1990 s-a transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca (nou înfiinţată), pe care a absolvit-o în iunie 1993.
 • Teza de licenţă cu titlul: „Moise la interferenţa realităţii istorice şi a reflecţiilor patristice” a susţinut-o în sesiunea iunie 1993, obţinând nota 10, iar ca medie generală a celor patru ani de facultate a avut 9,67.
 • 1993-1994 a urmat cursuri de greacă modernă în cadrul secţiei de Filologie a Facultăţii de Filozofie din cadrul Universităţii Aristotel, Tesalonic, Grecia, pe care le-a absolvit cu calificativul „excepţional”.
 • iunie 1994 – decembrie 1998 a fost doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.
 • 15 decembrie 1998 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul: „Literatura patrologică românească în secolul XX”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, obţinând calificativul: „excepţional”.
 • 15 ianuarie 1999 a depus jurământul de doctor în teologie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.
 • 04 februarie 1999 a dat examen şi a fost admis ca preparator la disciplinele: Catehetică, Omiletică şi Practică Pedagogică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.
 • 10 aprilie 1999 a fost hirotonit diacon.
 • 11 aprilie 1999, noaptea Sfintelor Paşti,  a fost hirotonit preot celibatar pe seama catedralei arhiepiscopale din Alba-Iulia.
 • 4 iunie 2000 a primit distincţia de iconom stavrofor.
 • 27 iunie 2000 a fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei de Alba Iulia, fiind închinoviat la catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, care are regim de mănăstire, schimbându-i-se numele din Petru, în Petroniu. În aceeaşi zi a fost ridicat la rangul de protosinghel.
 • 12 septembrie 2000 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei.
 • 14 septembrie 2000 Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei de Alba Iulia l-a hirotesit arhimandrit.
 • 01 octombrie 2000 a fost hirotonit şi instalat arhiereu vicar al Episcopiei  Oradiei. Hirotonia a avut loc în „Biserica cu lună” din Oradea.
 • 2001 Ministerul Educaţiei Naţionale din România i-a echivalat diploma de doctor în teologie.
 • 2001 – 2007 s-a ocupat de lucrările de ridicare a catedralei episcopale din Oradea şi de renovare ale Centrului Eparhial.
 • 2002 – 2005 a predat cursuri de „Formare duhovnicească” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea.
 • 2007 a identificat şi dobândit în Zalău un sediu provizoriu pentru Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, iar în 2008 l-a amenajat în funcţie de cerinţele impuse.
 • 05 martie 2008 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop titular al Episcopiei Sălajului, iar în 13 aprilie acelaşi an a fost întronizat ca întâistătător al acestei Eparhii în catedrala „Înălţarea Domnului” din Zalău.
 • noiembrie 2003 – octombrie 2008 a fost reprezentantul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox – Catolic, iar între noiembrie 2005 – octombrie 2008 a fost membru în Comitetul Coordonator al acestei Comisii.
 • 2010 a obţinut în Zalău un teren pentru Episcopia Sălajului şi a început lucrările de ridicare ale clădirii sediului eparhial.
 • Ca episcop a sfinţit piatra de temelie pentru 35 de biserici, a târnosit 91 lăcaşuri de cult, a resfinţit 114 biserici, a hirotonit 161 diaconi, 150 preoţi şi 3 arhierei (bineînţeles în sobor) şi a prezidat 71 de conferinţe preoţeşti.
 • A efectuat peste 1500 de vizite pastorale şi canonice în parohiile din Eparhie.
 • A susţinut un număr mare de conferinţe în Eparhie şi în afara acesteia.
 • A acordat numeroase interviuri la televiziune, radio şi în presă.

Activităţi peste hotare

 • 29 ianuarie – 24 februarie 1991 a participat la Canberra, Australia, la cea de-a 7-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, fiind reprezentantul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. Tema generală a acestei Adunări a fost: „Vino, Sfinte Duh – reînnoieşte întreaga creaţie”.
 • 20 aprilie – 9 mai 1992 a efectuat un pelerinaj în Grecia şi Muntele Athos.
 • 13 – 31 August 1993 s-a aflat în pelerinaj în Grecia şi Muntele Athos.
 • 26 iunie – 19 august 1994 s-a aflat în misiune creştină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India, predând elemente generale de învăţătură creştină ortodoxă creştinilor ortodocşi de acolo, precum şi hinduiştilot interesaţi de ortodoxie.
 • 21 aprilie – 01 mai 1995 a efectuat un pelerinaj în Muntele Athos.
 • 04 – 20 iulie 1995 s-a aflat în pelerinaj în Egipt.
 • 26 iulie – 3 septembrie 1995 a fost în misiune creştină în India.
 • 10 – 14 octombrie 1995 a efectuat un pelerinaj în Muntele Athos.
 • 09 – 16 noiembrie 1995 s-a aflat în vizită de studii în Italia.
 • 03 – 23 aprilie 1996 a efectuat un pelerinaj în Israel.
 • 07 iunie – 7 iulie 1996 s-a aflat în misiune creştină în India.
 • 06 – 11 octombrie 1996 a efectuat un pelerinaj în Muntele Athos.
 • 13 – 17 martie 1997 s-a aflat în pelerinaj în Turcia.
 • 07 – 09 noiembrie 1998 a efectuat un pelerinaj în Muntele Athos.
 • 28 iunie – 01 septembrie 1999 a predat la Calcutta, India, cursuri aprofundate de teologie ortodoxă preoţilor ortodocşi din Bengalul de Vest.
 • 17 – 24 octombrie 2001 a efectuat o vizită pastorală în Franţa.
 • 08 – 28 ianuarie 2002 a făcut o vizită pastorală în Noua Zeelandă.
 • 18 – 22 aprilie 2002 a vizitat parohia ortodoxă română din Bruxelles, Belgia.
 • 18 – 27 septembrie 2002 a participat la cel de-al treilea congres internaţional organizat de Patriarhia Ecumenică în insula Leros, Grecia, cu tema: „Ortodoxia şi lumea”.
 • 09 – 20 decembrie 2002 s-a aflat în vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 09 – 25 ianuarie 2003 a efectuat o vizită pastorală în Mexic.
 • 02 – 07 aprilie 2003 a luat parte la Bad Segeberg, Germania, la consultaţia „Despre cooperare în misiune”, organizată de Conferinţa Bisericilor Europene, Consiliul Bisericilor din America Latină şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.
 • 20 – 26 mai 2003 a participat la Roma la simpozionul: „Slujirea petrină”, organizat de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.
 • 09 – 13 iunie 2003 a efectuat o vizită pastorală în Austria şi Germania.
 • 23 – 27 septembrie 2003 a luat parte la Padova, Italia, la colocviul ecumenic internaţional al episcopilor ortodocşi şi catolici, cu tema: „Biserica şi societatea”, organizat de Episcopia Romano Catolică de Padova, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi cu Episcopia Romano Catolică de Iaşi, ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
 • 13 ianuarie – 4 februarie 2004 a efectuat o vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 20 – 22 octombrie 2004 a luat parte la Tesalonic, Grecia, la cea de-a opta consultaţie dintre Biserica Ortodoxă şi Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi Partidele Democrate din Parlamentul European, cu tema: „Construirea Europei prin reconciliere şi cooperare”, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.
 • 14 – 21 martie 2005 a efectuat o vizită pastorală în Portugalia.
 • 09 – 16 mai 2005 a luat parte la Atena, Grecia, la cea de-a 13-a conferinţă internaţională despre misiune şi evanghelizare, cu tema: „Vino, Sfinte Duh, vindecă şi reconciliază” organizată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.
 • 11 – 13 septembrie 2005 a participat la Constantinopol (IstambulTurcia) la întâlnirea delegaţilor Bisericilor Ortodoxe în Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox – Catolic, ca reperezentant al Bisericii Ortodoxe Române.
 • 03 – 08 decembrie 2005 a luat parte la Volos, Grecia, la simpozionul internaţional „Rolul Bisericilor din ţările balcanice în Europa extinsă” organizat de Mitropolia de Dimitrias şi Almyros, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române şi a susţinut conferinţa: „Moştenirea duhovnicească a ţărilor balcanice şi rolul Bisericilor din aceste ţări în Europa Unită”.
 • 13 – 16 decembrie 2005 a participat la Roma, Italia, la întâlnirea Comitetului Coordonator al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.
 • 09 februarie – 04 martie 2006 a efectuat o vizită pastorală în Australia.
 • 18 – 25 septembrie 2006 a luat parte la Belgrad, Serbia, la întâlnirea Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.
 • 16 – 24 octombrie 2006 a efectuat un pelerinaj în Israel şi Egipt.
 • 01 – 20 decembrie 2006 s-a aflat în vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 07 – 21 iulie 2007 a efectuat o vizită pastorală în Grecia.
 • 18 – 28 septembrie 2007 a efectuat un pelerinaj în Grecia.
 • 06 – 15 octombrie 2007 a participat la Ravenna, Italia, la întâlnirea Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.
 • 05 – 08 mai 2008 s-a întâlnit la Neuendettelsau şi Regensburg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social filantropice luterane „Diakonia”, în vederea încheierii unui parteneriat între Episcopia Sălajului şi această fundaţie.
 • 27 septembrie – 5 octombrie 2008 a participat la Elounda, Creta, Grecia, la lucrările Comitetului Coordonator al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox – Catolic.
 • 14 – 24 octombrie 2008 s-a aflat în vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 07 – 14 noiembrie 2008 a efectuat un pelerinaj în Israel.
 • 27 septembrie – 1 octombrie 2009 a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social filantropice luterane „Diakonia”, pentru a definitiva detaliile parteneriatului dintre Episcopia Sălajului şi această fundaţie.
 • 09 – 11 noiembrie 2009 s-a întâlnit la Filiro, Grecia, cu reprezentanţii unei asociaţii filantropice a Bisericii Ortodoxe din această ţară, în vederea încheierii unui parteneriat între Episcopia Sălajului şi această fundaţie.
 • 11 – 27 aprilie 2010 a efectuat o vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 07 – 18 iunie 2010 s-a aflat în vizită pastorală în Spania.
 • 12 – 29 iulie 2010 a efectuat o vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 19 – 22 septembrie 2011 a luat parte la o conferinţă la Neuendettelsau, Germania.
 • 04 – 17 noiembrie 2011 a efectuat o vizită pastorală în Statele Unite ale Americii.
 • 03 – 05 martie 2012 a luat parte la o întâlnire ecumenică în Neuendettelsau, Germania.

Cărţi publicate

 • „Opera exegetică a Sfântului Maxim Mărturisitorul”,Editura Academos, Târgu-Mureş, 1998, 160 p.
 • „Virtuţile la Părinţii Filocalici”, Editura Universităţii din Oradea, 2001, 329 p.
 • „Icoana ortodoxă”, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, 2002, 259 p.
 • „Calea mântuirii”, Editura Episcop Nicolae Popovici, 2003, 278 p. „Cuvintele Domnului”, Editura Episcop Nicolae Popovici, 2004, 313 p.
 • „Aleşii lui Dumnezeu”, Editura Episcop Nicolae Popovici, 2005, 245 p.
 • „Merinde pentru suflet”, Editura Episcop Nicolae Popovici, 2006, 337 p.
 • „Nestemate din comoara credinţei”, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2007, 301 p.
 • „Cuvintele Apostolilor”, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2008, 281 p.
 • În anul 2003 a elaborat Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.[/toggle][toggle title=”Articole publicate”]„Vino, Sfinte Duh”, în cotidianul mureşan «Cuvântul liber», din 25. 04. 1991.
 • „De la Eden la Paradis”, în revista «Logos» a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, nr. 1/1991.
 • „India: Sharing is divine”, în revista americană «Orthodox Christian Mission Center», nr. 2/1994.
 • „Misterul morţii”, în «Credinţa Ortodoxă», Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, nr. 2/1999.
 • „Incursiune în absolut”, în «Legea Românească», Revistă de cultură religioasă a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, nr. 3/1999.
 • „Suferinţa – cruce pe calea mântuirii”, în «Legea Românească», nr. 4/1999.
 • „Crearea omului la Sfinţii Părinţi”, în «Credinţa Ortodoxă», nr. 1/2000.
 • „Sfinţii Îngeri”, în «Legea Românească», nr. 1/2000.
 • „Întruparea Cuvântului, plan veşnic al lui Dumnezeu”, în «Credinţa Ortodoxă», nr. 6 2/2000.
 • „Rătăcirile acestui veac”, în «Legea Românească», nr. 2/2000.
 • „Odihna luiDumnezeu”, în «Legea Românească», nr. 3/2000.
 • „Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi mântuirea omului”, în «Legea Românească», nr. 4/2000.
 • „Acatistul învierii Domnului”, în «Legea Românească», Revistă de cultură religioasă a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, nr. 1/2001.
 • „Profesia”, în «Legea Românească», nr. 2/2001.
 • „Iubirea lui Dumnezeu faţă de om”, în «Legea Românească», nr. 3/2001.
 • „Întoarcere spre trecut”, în «Legea Românească», nr. 3/2001.
 • „Icoana naşterii Domnului”, în «Legea Românească», nr. 4/2001.
 • „Criza României de astăzi este materială sau spirituală?”, în «Legea Românească», nr. 4/2001.
 • „Geniul cel bun”, în «Grai maramureşean şi mărturie ortodoxă», Volum omagial dedicat Prea Sfinţitului Episcop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului la împlinirea vârstei de 80 de ani, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2001.
 • „Anii omului” în «Legea Românească», nr. 1/2002.
 • „Moment aniversar la Oradea: 200 de ani de la naşterea lui Emanuil Gojdu” în «Legea Românească», nr. 1/2002.
 • „Icoanele învierii Domnului”, în «Legea Românească», nr. 2/2002.
 • „Iubirea lui Dumnezeu, suport al întregii existenţe”, în «Legea Românească», nr. 3/2002.
 • „Împărăţia cerurilor”, în «Legea Românească», nr. 4/2002.
 • „Învierea Domnului Hristos” în «Legea Românească», nr. 1/2003.
 • „Păcatul clevetirii” în «Legea Românească», nr. 1/2003. „Frecventarea bisericii” în «Legea Românească», nr. 2/2003.
 • „Sfântul Munte Athos” în «Legea Românească», nr. 3/2003.
 • „Iisus Hristos, Dumnezeu şi om într-un ipostas” în «Legea Românească», nr. 4/2003.
 • „Părintele Dumitru Stăniloae şi Filocalia” în «Legea Românească», nr. 4/2003.
 • „Samarinenii” în «Legea Românească», nr. 1/2004.
 • „Credinţa” în «Legea Românească», nr. 2/2004.
 • „Începuturile vieţii creştine la «gurile Dunării»” în «LegeaRomânească», nr. 2/2004.
 • „Pentru o «biografie dogmatică» a consumismului” în volumul «Spiritualitate şi consumism în Europa unită» Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2004. „Puterile îngereşti şi Sfânta Liturghie” în «Legea Românească», nr. 3/2004.
 • „Sfântul Ştefan al românilor” în «Legea Românească», nr. 3/2004.
 • „Istoria naşterii Domnului Hristos” în «Legea Românească», nr. 4/2004.
 • „Icoana, caracteristică a spiritualităţii ortodoxe” în volumul «Biserica în misiune; Patriarhia Română la ceas aniversar», Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2005.
 • „Praznicul Buneivestiri” în «Legea Românească», nr. 1/2005. „Luca şi Cleopa pe drumul Emausului” în «Legea Românească», nr. 2/2005. „Sfânta Cruce” în «Legea Românească», nr. 3/2005.
 • „Mila” în «Legea Românească», nr. 4/2005.
 • „Păcatul” în «Legea Românească», nr. 1/2006.
 • „Urcuşul duhovnicesc” în «Legea Românească», nr. 2/2006.
 • „Sfinţii şi animalele” în «Legea Românească», nr. 3/2006.
 • „Moştenirea duhovnicească a Ţărilor Balcanice şi rolul Bisericilor din Balcani în Europa Unită” în «Legea Românească», nr. 4/2006.
 • „Preafericitul Hristodoulos – un model de slujire” în «Legea Românească», nr. 1/2008.
 • „Preasfinţitul Părinte Vasile, omul lui Dumnezeu” în volumul «Un neobosit slujitor al Bisericii», dedicat Preasfinţitului Părinte Vasile Someşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Renaşterea, Cluj  Napoca, 2008.
 • „Cuvânt la lucrările Adunării Extraordinare a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului»,Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009.
 • „Cuvânt la constituirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009.
 • „Omilie la alegerea ca episcop al Sălajului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009.
 • „Cuvânt la întronizarea ca episcop al Sălajului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009.
 • „Pastorală la învierea Domnului 2008” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009.
 • „Pastorală la naşterea Domnului 2008” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009. „Pastorală la învierea Domnului 2009” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010.
 • „Pastorală la începutul postului Crăciunului 2009” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010.
 • „Pastorală la naşterea Domnului 2009” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău,2010.
 • „Cuvânt la aniversarea a doi ani de la înfiinţarea Episcopiei Sălajului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010.
 • „Pastorală la învierea Domnului 2010” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2011.
 • „Pastorală la naşterea Domnului 2010” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2011.
 • „Pastorală la învierea Domnului 2011” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.
 • „Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian nonagenar” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.
 • „Biserica Ortodoxă Română: istorie şi actualitate, realizări şi provocări” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.
 • „Relaţia lui Dumnezeu cu lumea” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.
 • „Maica Domnului – ocrotitoarea Zalăului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău,2012.
 • „De la Eden la paradis: traseul spiritual al omului” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.
 • „Criza spirituală cauză a crizei economice” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.
 • „Pastorală la naşterea Domnului 2011” în «Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului», Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012.

↓