Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Seri duhovnicești

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ORADEA – CENTRALĂ
Vă adresează invitaţia de a lua parte la
SERILE DUHOVNICEŞTI
din săptămâna întâia a Postului Paştilor, 17 – 24 Martie 2013, după Pavecerniţa Mare, de la orele 17, având tema:
„CU NOI ESTE DUMNEZEU, ÎNŢELEGEŢI, NEAMURI, ŞI VĂ PLECAŢI, CĂCI CU NOI ESTE DUMNEZEU’’.
Duminică 17 Martie, – Postul cel Mare – întâlnirea cu Dumnezeu şi înveşmântarea fiinţei umane,Pr.GABRIEL AGOŞTON, Parohia Haieu.
– ,,Uşile pocăinţei, deschide-mi, dătătorule de viaţă! Că mânecă duhul meu la biserica Ta cea sfântă,… ci, ca un îndurat, curăţeşte-l, cu mila milostivirii Tale’’(Tropar Utrenie), Pr. OVIDIU-MIRON POP.
Luni 18 Martie,- ,,Sf.Taină a POCĂINŢEI, urcuş spre Înviere’’, Pr. IOAN BALA şi Diac. ALIN BALA, Parohia ,,Sf. Nicolae’’-Nufărul.
Marţi 19 Martie,- ,,Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu’’, Pr.MARIAN BĂLAŞ-CUŞ.
Miercuri 20 Martie,- Sf.Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite;-,,Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie’’,(Rug.Sf.Efrem Sirul, v.1), Pr.ŞTEFAN GHEORGHE, Parohia Ortiteag.
Joi 21 Martie,- ,,Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie slugii Tale’’(Rug.Sf.Efrem Sirul , v.2), Pr.POPA CĂLIN-OVIDIU, Parohia BRĂTEŞTI.
Vineri 22 Martie, Sf.Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite;- ,,Aşa Doamne,Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.Amin.’’ (Rug. Sf.Efrem Sirul, v.3), Pr.Prof.Univ.Dr.D. MEGHEŞAN.
Sâmbătă 23 Martie,- Biruinţa Ortodoxiei, Pr.ALEXANDRU CIUCLE.
Duminică 24 Martie, Sf.Liturghie orele 10, cu citirea Pastoralei Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Duminica ORTODOXIEI.
– orele 17 – Pavecerniţa Mare, Sf.Icoane, îndumnezeire prin har şi ferestre spre veşnicie, Pr.Dr.IOAN-DAMIAN CODOREAN.

Vă aşteptăm cu drag
Pr.DUMITRU POPOVICI.

↓